Vilko dantys

<...> 1287 Viešpaties metai. Sekančią dieną po Viešpaties Prisikėlimo (kovo 26 d.) buvo nužudytas magistras Vilekinas kartu su daugybe brolių ir krikščionių <...>.

<...> Anno Domini 1287. in crastino annunciacionis dominice occisus est magister Willekinus (Mart 26) cum multis fratribus ac christianis <...> (Monumenta Germania Historica, t. XVIIII, Annales Dunemundenses, 709).

Vilko dantys