Vilko dantys

<...> 1287 Viešpaties metai. Nužudytas magistras Vilekinas kartu su daugybe brolių, sekančią dieną po Viešpaties Prisikėlimo (kovo 26 d.) <...>.

<...> A. d. MCCLXXXVII. Occisus est magister Willekinus cum multis fratribus in crastino annunciacionis dominice <...> (SCRIPTORES RERUM PRUSSICARUM, Canonici Sambiensis epitome gestorum Prussie, 1861: 283).

Vilko dantys