Vilko dantys

Garuozos mūšio minėtuvių fotografijų paroda

Garuozos mūšio minėtuvių fotografijų paroda

    Šiuo metu Garuozos mūšio minėtuvės turi virš 50 vnt. įrėmintų spalvotų fotografijų iš anksčiau vykusių atkuriamosios istorijos stovyklų bei žygių, skirtų Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos mūšiui paminėti. Idant akimirkai iš užmaršties prikeltumėme ir paskleistumėme istorinę atmintį, paroda norėtumėme pasidalinti su savo bendraminčiais ir galimais bendražygiais.

Vilko dantys