lietuviešu valoda:

AR BUVO ŽIEMGALIŲ SIDABRĖS ŽEMĖ?

Archeologiniai paminklai tarp Švėtės ir Virčiuvio

Archeologiniai tyrimai Pušaloto kapinyne

Archeologiniai tyrimai Vinkšniniuose

Baltų Archeologija 1995 Nr. 2 (5)

Bubių piliakalnis

Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio antroje pusėje (pagal kapinynų medžiagą)

Degėsių kapinynas, Pakruojo r.

Dėl vakarinių Žiemgalos ribų

Diržių kapinyno tyrinėjimai

Diržių kapinynas žiemgalių kultūros kontekste ir unikalūs VIII-IX a. radiniai

Dvareliškių (Kriukų) kapinynas (2004)

Dvareliškių (Kriukų) kapinynas (2006)

Etnokultūrinė žiemgalių sritis

Ginklai žiemgalių moterų kapuose

Grupiniai kapai Žiemgaloje

Jakiškių neįtvirtinta gyvenvietė

Jakštaičių–Meškių (Šiaulių raj.) senkapio kasinėjimai 1973 m.

Jakštaičių-Meškių (Šiaulių raj.) kapinyno tyrinėjimai 1974 metais

Jakštaičių-Meškių plokštinio kapinyno tyrinėjimai 1982 m.

Jauneikių (Joniškio raj.) kapinyno tyrinėjimai 1975 metais

Jauneikių (Joniškio raj.) senkapio tyrinėjimai 1976 metais

Jauneikių (Joniškio raj.) V - XI a. kapinynas. (1. Laidosena, darbo įrankiai)

Jauneikių (Joniškio raj.) V - XI a. kapinynas. (2. Ginklai)

Joniškio ir Žagarės krašto seniausioji praeitis

Julijus Dioringas - XIX amžiaus Šiaurės Lietuvos tyrėjas

Jurgaičių piliakalnis ir papėdės gyvenvietė

Kalnelio antrojo piliakalnio papėdės gyvenvietė ir kaimavietė

Karinio konflikto aukos Dvareliškių – Kriukų kapinyne

Kiburių senkapio radiniai

Kyburių kapinynas

Krikščionybės plitimas Žiemgaloje XIII a.–XVI a. pradžioje

KRYŽIŲ KALNAS: reikšmė, panauda, apsauga

Kur buvo žiemgalių Silenės žemė

KURMAIČIŲ (LINKSMĖNŲ) ARCHEOLOGINIS KOMPLEKSAS

Kurmaičių (Linksmėnų) kapinynas

Kur stovėjo Bučiūnų pilis?

Kuršo provincijos muziejus ir Šiaurės Vidurio Lietuva

Laidosenos ypatumai Vakarų Žiemgaloje (Pavirvytės kapinyno duomenimis)

Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)

Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas

Lietuvos Žiemgalos piliakalniai

Linksmučių kapinynas, Pakruojo r.

LINKUVOS (VAIŽGANTŲ) KAPINYNO TYRINĖJIMAI 1999 M.

Linkuvos (Vaižgantų) kapinynas

Lygumų ir Domantų radiniai

Naugardas prieš Lietuvą: Saulės mūšio (1236) epizodo liudijimas apie politinių santykių permainas tarp lietuvių ir jų šiaurės rytų kaimynų

Pamiškių (Pasvalio raj.) senkapis

Papilės archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai

Pašvitinio apylinkės III tūkst. Pr. Kr.-XVIII a. (archeologijos duomenimis)

Pavirvytės-Gudų (Akmenės raj.) senkapio tyrinėjimai 1977 metais

Pavirvytės-Gudų (Akmenės raj.) senkapio tyrinėjimai 1978 ir 1979 metais

Pavirvytės-Gudų plokštinio kapinyno tyrinėjimai 1983 m.

Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuose

Pietinės Žiemgalos ribos

Prekybos Dauguvos žemupyje X-XIII amžiuje organizavimo klausimu

Pušaloto kapinynas

Radiniai iš Kidžionių kapinyno

Raktuvės piliakalnis: archeologiniai tyrinėjimai

Rozetiniai smeigtukai Žiemgaloje

Rudiškių senkapio radiniai

Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai

Sauginių (Šiaulių raj.) senkapio tyrinėjimai 1973 m.

Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas / Senās Zemgales vēsturiskais un etniskās kultūras mantojums

SENŲJŲ ŽIEMGALIŲ PAPAUOŠALAI

SIDABRO LYDINYS IŠ KALNELIO

Stačiūnų kapinynas, Pakruojo r.

Stungių kapinynas

Stungių kapinyno, Žagarės apyl., Joniškio raj. tyrinėjimų ataskaita 1986 m.

Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje Žiemgaloje

Šukionių kapinyno tyrinėjimai 1988 m.

Šukionių kapinyno (Pakruo­jo raj.) 1989 m. tyrinėjimai

Šukionių (Pakruojo raj.) kapinyno 1990 m. tyrinėjimai

Šukionių kapinynas (Pakruojo rajonas, Lygumų apylinkė)

Valdomų kapinynas

Žagarės kapinyno paieškos

Žagarė XIII a. Žiemgalos įvykių fone

Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kai kuriais Žagarės XII-XIII a. istorijos klausimais)

Žeimelio apylinkių priešistorė

Žiemgala XII-XIII a.

Žiemgaliai V-XII amžiuje

Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiuje

Žiemgališka Gruzdžių žemė

Žiemgalos apgyvendinimo raida XIV a.-XVI a. pradžioje 

Žiemgalos didiko kapas

Žiemgalos etninės ribos

Žiemgalos gyventojai V – XVIII a. Antropologiniai tyrinėjimai

Žiemgalos vardas skandinavų runomis

Žvalgymai antrojo Kalnelio piliakalnio papėdės gyvenvietėje ir kaimavietėje

XII-XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje

XII-XIII a. žiemgalių laidojimai