Senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose: metraščiuose (analuose), kronikose, kanceliarijos dokumentuose, aprašant įvairius senojo pasaulio supratimo įvykius ir tautas, Žiemgalos arba žiemgalių paminėjimas nėra dažnas reiškinys. Fiksuojant anų laikų geografinį ir etninį išsidėstymą mus supančiame senajame žemyne, istorinių asmenybių ir legendinių herojų kovas bei nuotykius aprašantys rašeivos, pirmojo tūkstantmečio įvykiuose Žiemgalos vardą mini vos vieną (?) kartą. Antrajame tūkstantmetyje įrašų susijusių su Žiemgala arba žiemgaliais gerokai pagausėja, ypač XIII a. Iš jų sąlyginai mes galime susidaryti tam tikrą vaizdą apie aptariamo regiono ekonominę, socialinę ir politinę padėtį tuometinėje „civilizuotų kaimynų“ pašonėje... Ir nors kai kurie įvykiai yra gana smulkiai ir aiškiai aprašomi, tai nėra patys patikimiausi istorijos šaltiniai vienareikšmiškoms išvadoms daryti. Derėtų priminti tyrinėtojų pastabas, atkreipti dėmesį į neobjektyvius, fanatiškų arba priešiškai nusiteikusių teksto autorių aprašytus, neretai perdėtus įvykius. Maža to, veik visi metraščiai, kronikos, sutartys ir kiti istoriniai dokumentai, buvo perrašyti (pasitaiko ir tų laikų falsifikatų) vėlyvaisiais viduramžiais, o jų tikrieji rankraščiai paprasčiausiai iki šių dienų neišliko. Kita vertus, nors ir su tam tikra atsarga, minėtų senųjų rašytinių šaltinių dėka mes sužinome daugybę įvykių, tiesiogiai susijusių su šio regiono istorija, kurių iš esmės mes, deja, negalime paneigti, juolab patvirtinti buvus.
   Šis rašytinių duomenų ištraukų pateikimas anaiptol nėra tiriamojo pobūdžio. O ir visų iš jų esančių, deja, čia nepavyko surinkti bei patalpinti. Dar daug istorinių dokumentų liečiančių Žiemgalą stokoja nuoseklių tyrinėjimų, vertimo į lietuvių kalbą, taip pat prieigos platesnei auditorijai.