Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai

Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai skirtas medalis

    Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai pagamintas suvenyrinis stalo medalis - Pilis Sidabre vadinta · 730. Medalis 40 mm skersmens, pagamintas iš žalvario, padengtas tamsintu alavu, vienpusis, 30 g, stovas medinis. Visos kopijos turi sertifikatą. Tiražas 100 vnt.

    Ta pačia proga, istorinei Sidabrei sukurta heraldinė interpretacija bei pagaminti suvenyriniai magnetukai. Daugiau informacijos skiltyje Suvenyrai.

Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai

Suvenyrinių magnetukų kolekcija papildyta naujais gaminiais

Suvenyriniai magnetukai

Daugiau informacijos skiltyje Suvenyrai.

Žiemgalių, sėlių ir kuršių praeitis XIII a. dokumentuose

    2018 m. lapkričio 13 d. Vrublevskių bibliotekoje vyko projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ pristatymas. Renginyje dalyvavo šio projekto sumanytojai bei vykdytojai – Andrius Bitaitis, asociacijos Žiemių pradas „Simkala“ vadovas, Gražvydas Balčiūnaitis, Pasvalio krašto muziejaus istorikas bei autorius istorikas Tomas Baranauskas. Renginio metu išsamiai pristatyti šio projekto metu parengti rinkiniai: „Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae“, „Sėlos aktai. Acta Seloniae“ ir „Kuršo aktai. Acta Curoniae“. Projekto leidinius papildo 24 didelio formato įrėmintų dokumentų fotokopijos, kurios Bibliotekoje bus eksponuojamos iki gruodžio 7 d.

Pristatymo fotografijos

Mervalos akmuo

Mervalos akmens plastikinis siuvenyrinis magnetukas

    Apie 1040 m. datuojamo Mervalos paminklinio akmens atvaizdas, kuriame aplink kryžių besiraitančioje gyvatėje iškaltas runinis tekstas yra vienas pirmųjų Žiemgalos rašytinis paminėjimas.

    Tai puikus suvenyras neabejingiems Žiemgalai ar simbolinė dovanėlė iš žiemių krašto! Plastikinis magnetukas, 70 x 65 x 4 mm.

„KURŠO AKTAI. ACTA CURONIAE“ PRISTATYMAS

Kuršo aktai. Acta Curoniae

    Istorinių dokumentų paieškos užsienio archyvuose, studijų bei publikavimo projekto - ŽIEMGALA XIII A. DOKUMENTUOSE, skirto  Žiemgalos ir jos kaimyninių žemių istorinės raidos bei geografijos pažinimui, trečiojo etapo leidinys - Kuršo aktai. Acta Curoniae gegužės 2-5 d. pristatytas Pasvalio krašto, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Šiaulių „Aušros“, Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. O gegužės 11-24 d., kartu su GARUOZOS MŪŠIS. Šaltiniai ir interpretacijos, pristatymai vyko Skuodo, Mažeikių muziejuje, Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Žemaičių muziejuje „Alka”, Palangos kurorto bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Projekto pagalba šiems muziejams buvo dovanojamos į rinkinį Kuršo aktai. Acta Curoniae įtrauktų kai kurių dokumentų didelio formato fotokopijos, leidiniai, Garuozos mūšio 730 m. sukakčiai pagamintas atminimo medalis.

    Norintys įsigyti nemokamai leidinį Kuršo aktai. Acta Curoniae, kreipkitės į šio rinkinio platinimo pagalbininkus:

Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, Joniškis)
Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (J. Radvilos g. 3, Biržai)
Šiaulių „Aušros“ muziejuje (Vilniaus g. 74 (archeologijos skyrius), Šiauliai)
Mažeikių muziejuje (V. Burbos g. 9, Mažeikiai)
Skuodo muziejuje (Šaulių g. 3, Skuodas)
Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Parko g. 7, Plungė)
Žemaičių muziejuje „Alka” (Muziejaus g. 31, Telšiai)
Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34 a, Palanga)
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute (Herkaus Manto g. 84 (VI korpusas), Klaipėda)

Plačiau apie pristatymus:

Kuršo aktai = Acta Curoniae

Kuršo aktai. Acta Curoniae

    KURŠO AKTAI. ACTA CURONIAE – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ trečioji dalis. Pirmasis leidinys ŽIEMGALOS AKTAI. ACTA SEMIGALLIAE (2014 m.) buvo skirtas svarbiausiems Žiemgalos aktams, antrasis – SĖLOS AKTAI. ACTA SELONIAE (2015 m.) – rytinės Žiemgalos kaimynės Sėlos aktams, o šis rinkinys skirtas vakaruose su Žiemgala besiribojančiam Kuršui.

    Leidinyje skelbiami svarbiausi su Kuršo nukariavimu ir jo dalybomis susiję 1230–1254 m. dokumentai originalo ir lietuvių kalba, o taip pat pateikiama glausta Kuršo nukariavimo XIII a. istorinė apžvalga, detalūs jo žemių žemėlapiai pagal 1253 m. dalybų aktus, išsamūs skelbiamų aktų geografiniai ir istoriniai komentarai. XIII a. Kuršo aktai yra unikalus baltų istorinės geografijos šaltinis, kuriam išsamumu neprilygsta jokios kitos baltų genties šaltiniai. Tai leidžia geriau pažinti XIII a. baltų žemių struktūrą ir teikia unikalių duomenų apie išnykusią kuršių kalbą.

    Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Pasvalio rajono savivaldybė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

    Kuršo aktai = Acta Curoniae, parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. – Pasvalys: Pasvalio krašto muziejus; Joniškis: Žiemių pradas „Simkala“, 2017. – 163, [1] p.

Žiemgalos istorinė atmintis: XIII a. dokumentai ir Garuozos mūšis

Paroda Duobelėje

    Sausio 25 d. - kovo 3 d. Duobelės kraštotyros muziejuje (Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, Latvija) vyko paroda „Žiem­ga­los is­to­ri­nė at­min­tis: XIII a. do­ku­men­tai ir Ga­ruo­zos mū­šis“("Zemgales vēsturiskā atmiņa: 13.gs. dokumenti un Garozas kauja"), kurioje buvo eksponuojami į rinkinius "Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae" ir "Sėlos aktai. Acta Seloniae" įtrauktų dokumentų fotokopijos, A. Slapšio tapybos darbai ant drobės Garuozos mūšio tematika, 2012-2017 m. vykusių "Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti" renginių bei istorinės atminties žygių fotografijos, Garuozos mūšio 730 m. sukakties medalis, pašto ženklas ir kt. O vasario 9 d. renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, trumpai pristatyta T. Baranausko studija "GARUOZOS MŪŠIS. Šaltiniai ir interpretacijos".

    Parodos rengėjai: Žiemių pradas · Simkala · , Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius ir Duobelės kraštotyros muziejus.

Plačiau skaitykite čia:

Lietuvos valstybės šimtmetį paminėjo Duobelėje

Duobelėje joniškiečiai pristatė parodą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

http://dobelesmuzejs.weebly.com/jaunumi.html

„GARUOZOS MŪŠIS. ŠALTINIAI IR INTERPRETACIJOS“ knygos pristatymas

    Sausio 20 d. - vasario 24 d. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Kauno įgulos karininkų ramovėje, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Pasvalio krašto muziejuje, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Duobelės kraštotyros muziejuje ir Vilniaus knygų mugėje 2018 vyko T. Baranausko knygos GARUOZOS MŪŠIS. Šaltiniai ir interpretacijos pristatymo renginiai.

GARUOZOS MŪŠIS. ŠALTINIAI IR INTERPRETACIJOS

Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos

    Vainikuojant Garuozos mūšio 730 m. sukaktį, asociacija Žiemių pradas "Simkala" · kartu su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi išleido Tomo Baranausko studiją "Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos". Knygoje nagrinėjamas Lietuvos istorijoje nepelnytai užmirštas 1287 m. kovo 26 d. įvykęs Garuozos mūšis ir jo istorinis kontekstas, o taip pat skelbiami šį mūšį aprašantys XIII–XVIII a. šaltiniai su vertimais į lietuvių kalbą. Autorius pateikia naują Garuozos mūšio ir 1279–1290 m. Žiemgaloje vykusių kovų interpretaciją, traktuodamas jas kaip Lietuvos istorijos dalį, ir kvestionuoja istoriografinį stereotipą, kad Garuozos mūšyje žiemgalių pasiekta pergalė nepakeitusi jų likimo, o 1290 m. Žiemgala neva buvusi užkariauta kryžiuočių. Knygoje pateikiami argumentai, rodantys, kad Garuozos mūšio ir po jo iki 1290 m. vykusių kovų dėka Vokiečių ordinas buvo priverstas pasitraukti iš Žiemgalos, o pusė istorinės Žiemgalos teritorijos iki šiol tebėra Lietuvos valstybės sudėtyje. Visa tai leidžia Garuozos mūšį suvokti, kaip vieną reikšmingiausių Baltijos kryžiaus žygių mūšių ir naujai pažvelgti į iki šiol menkai pažintą XIII a. paskutinio ketvirčio Lietuvos istoriją.

    Garuozos mūšis: šaltiniai ir interpretacijos / Tomas Baranauskas. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus / Žiemių pradas "Simkala", 2017. – 133, [1] p.: iliustr.

Rėmėjai:

    Lietuvos kultūros taryba, A. Stankevičiaus IĮ "Juodasis ežys", Brėmeno universitetinė biblioteka (Vokietija).

"Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos" rėmėjai

Žiemgalos istorijos pėdsakais

Žiemgalos istorijos pėdsakais

    2017 m. rugsėjo 10 d. Jelgavos G. Eliaso istorijos ir dailės muziejuje (Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV 3001, Latvija) atidaryta paroda "Žiemgalos istorijos pėdsakais", kurioje buvo eksponuojami į rinkinius "Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae" ir "Sėlos aktai. Acta Seloniae" įtrauktų dokumentų fotokopijos, A. Slapšio tapybos darbai ant drobės Garuozos mūšio tematika, 2012-2017 m. "Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti" renginių bei žygių fotografijos, Garuozos mūšio 730 m. sukakties atminimo medalis, pašto ženklas ir kt.

    Parodos rengėjai: Žiemių pradas · Simkala · , Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir dailės muziejus.

Plačiau skaitykite čia:

Jelgavoje joniškiečiai pristatė Žiemgalos istorijos ženklus

Joniškiečiai Europos paveldo dienas atidarė Jelgavoje

Velta izstādi 1287. gada Garozas kaujai

Izstāde “Atmiņu pēdas Zemgales vēsturē“

    "Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti / Kaujas Garozas silā un zemgaļu pēdējās sacelšanās piemiņai" lankstinukas su trumpu 1287 m. žiemgalių karinės kampanijos aprašymu lietuvių ir latvių k. Lankstinuko elektroninę versiją rasite čia:

GARUOZOS MŪŠIS / GAROZAS KAUJA 1287-2017

    Garuozos mūšio 730 metų sukakčiai skirtas atminimo medalis. 40 mm skersmens, cinko-vario-nikelio lydinys, padengtas tamsinta bronza, vienpusis, 22 g, stovas medinis. Visos kopijos turi sertifikatą.

    Kaina 13 €

    Parduodamų medalių kiekis ribotas.

    Balandžio 1-2 d. atkuriamosios istorijos entuziastai tradiciškai atminties žygiu "Iš piliakalnio į piliakalnį" paminėjo Paskutinįjį žiemgalių sukilimą ir Garuozos šilo mūšį.

    Kovo 25 d. 14 val. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6) vyko konferencija, skirta Paskutiniojo žiemgalių sukilimo ir Garuozos mūšio 730 m. sukakčiai paminėti.

Specialus riboto tiražo pašto ženklas

    730 m. Garuozos mūšio sukakties minėjimo proga, Latvijoje specialiu užsakymu išleistas riboto tiražo 0,50 € vertės pašto ženklas, skirtas mūšyje žuvusiam nežinomam žiemgalių karvedžiui.

Du nauji paveikslai Garuozos mūšio tematika

    Du nauji Artūro Slapšio nutapyti paveikslai - "Garuozos šilo mūšis", 2016 m. ir "Kova arklidėse", 2017 m.

Konferencija Viduramžių istorijos tema

Saulės mūšio vieta - istorijos politikos objektas

Rugsėjo 29 d. 11 val.

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje

Biržų laukas

    1416 m. rugpjūčio 23 d. Vokiečių ordino Livonijos magistro laiške Ordino prokuratoriui, kuriame aprašyta žiemgališka Nogailių apygarda, yra pirmą kartą paminėtas Biržų vietovardis (Biržų laukas). Minint 600-ąsias šio paminėjimo metines, Biržų krašto muziejus "Sėla" bendradarbiaujant su asociacija · Simkala · visuomenei organizavo pažintinį gyvosios istorijos renginį Biržų laukas.

Plačiau apie renginį:

Gyvosios istorijos diena Biržuose

Kepdami elnią biržiečiai minės ypatingą sukaktį. Spėkite kokią!

Biržų laukas - gyvosios istorijos diena Biržuose

Biržų žinios 2016 08 31

Biržų jubiliejus – su riterių kovomis, amatais ir vaišėmis

Į Biržus prieš 600 metų