Š. m. kovo pabaigoje projekto Žiemgala XIII a. dokumentuose seriją papildė naujas, ketvirtasis dokumentų rinkinys - Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės aktai. Acta episcopatus Seloniensis et Semigalliensis.

Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės aktai. Acta episcopatus Seloniensis et Semigalliensis

Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės aktai = Acta episcopatus Seloniensis et Semigalliensis
Parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas
Pasvalys: Pasvalio krašto muziejus, 2021
Joniškis: Žiemių pradas „Simkala“, 2021
ISBN 978-609-95791-2-2
Tiražas 1000 egz.

1218–1226 m. gyvavusi ir 1226–1232 m. laipsniškai į Žiemgalos vyskupystę reorganizuota Sėlos vyskupystė nuo pat pradžių plėtėsi ne tik sėlių, bet ir žiemgalių žemėse. Tai – seniausia vyskupystė, bent teoriškai apėmusi ir dalį dabartinės Lietuvos teritorijos. Ankstyviausias šios vyskupystės ištakas fiksuoja 1217 m. rugsėjo 30 d. popiežiaus Honorijaus III bulė, leidžianti Rygos vyskupui Albertui įšventinti Livonijoje naujus vyskupus. 1219 m. spalio 25 d. popiežius Honorijus III Sėlos vyskupui Bernhardui iš Lipės pranešė, kad patvirtino jo vyskupystės ribas, o 1219 m. spalio 28 d. paėmė į šv. Petro sosto globą Livonijos bažnyčią ir patvirtino jai naujai įgytas žemes – Estiją, Sėlą ir Žiemgalą. Vienas svarbiausių aktų Sėlos vyskupystės likimui buvo 1226 m. kovo 21 d. Rygos vyskupo Alberto raštas Sėlos ir dalies Žiemgalos vyskupui Lambertui, kuriam, atsisakiusiam Sėlos, paskyrė visą Žiemgalą, betgi „laikinai“ paliko ir pajamas iš Sėlos, kol Žiemgala bus užkariauta. Prasidėjo formalus Sėlos vyskupystės transformacijos į Žiemgalos vyskupystę laikotarpis, tačiau faktiškai ir anksčiau Sėlos vyskupas būdavo pavadinamas Žiemgalos vyskupu, o ir vėliau, kadangi Žiemgala nebuvo užkariauta, Žiemgalos vyskupas išlaikė savo teises į Sėlą ir kartais būdavo pavadinamas Sėlos vyskupu (paskutinį kartą – 1228 m. gruodžio 11 d. popiežiaus Grigaliaus IX bulėje). Šis rinkinys apima 1217–1228 m. laikotarpį, t. y. pirmųjų dviejų Sėlos-Žiemgalos vyskupų valdymo laikotarpį, kuomet vyskupystė dar buvo vadinama daugiausia Sėlos vardu.

Baltų jungtys. Žiemgališkoji tapatybė (Šiaulių TV)

    2021 m. kovo 17 d. per Šiaulių TV pasirodė Nepriklausomų kūrėjų gildijos sukurta ketvirtoji pažintinė laida "Baltų jungtys. Rekonstruota žiemgalių praeitis", iš laidų ciklo apie Žiemgalą "Baltų jungtys. Žiemgališkoji tapatybė", kurioje ne mažai galima sužinoti apie asociacijos Žiemių pradas · Simkala · veiklą. Visas laidas galima peržiūrėti YouTube platformoje čia:

Baltų jungtys. Rekonstruota žiemgalių praeitis

Baltų jungtys. Žiemgalos vardo atgimimas

Baltų jungtys. Atgiję amatai

Baltų jungtys. Istorinis Žiemgalos regionas

2020

Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys

Baltic Tribes DVD

    Amerikiečių kompanija High Octane Pictures dokumentinę dramą "Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys" ("Baltu ciltis. Pēdējie Eiropas pagāni"), kurios filmavimuose mums taip pat teko garbė sudalyvauti, 2020 m. sausio 10 d. pristatė DVD formatu [US-Version, Regio 1/A].
    Tuo tarpu, kol sulauksime DVD versijos Europos rinkai, šį puikų latvių darbą, įgarsintą lietuvių k., nuo vasario 21 d. galima pažiūrėti Lietuvos kinoteatruose.

2019

Pakartotinis kreipimasis dėl Žeimelio kapinyno

Žeimelio kapinynas gruntas

    Štai kaip dabar atrodo Žeimelio kapinyno (17179) kapų kauburiai... Faktus dėl iškastame kapinyno grunte aptinkamų žmogaus skeleto dalių Kultūros paveldo departamentas prie KM patvirtino, tačiau apie vykdomų infrastruktūros darbų bei archeologinių tyrimų metu padarytus pažeidimus Bauskės g. Departamentas nutyli arba juos neigia.
    Atsižvelgiant į tai, asociacija Žiemių pradas · Simkala · , Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius, Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius, gegužės 28 d. raštu pakartotinai kreipėsi į Kultūros paveldo departamento prie KM direktorių V. Bezarą, KPD Šiaulių regiono padalinį, LR Kultūros ministrą M. Kvietkauską bei LR Seimo Kultūros komiteto pirmininką R. Karbauskį. Plačiau apie tai galite susipažinti čia:

DĖL ŽEIMELIO KAPINYNO (17179)

Daugiau informacijos:

Archeologija lyg bulviakasis? Po skandalo Žeimelyje nurinkti išbarstyti kaulai

KPD žada įpareigoti “Šiaulių plentą” perlaidoti žmogaus palaikų dalis, bet pažeidimų neįžvelgė, o visuomenininkai toliau atkakliai kelia klausimus dėl Žeimelio kapinyno

Dėl Žeimelio kapinyno niokojimo

    Šiuo metu mūsų internetinis tinklalapis yra verčiamas į latvių kalbą. Kadangi darbų apimtys gana didelės, tinklalapio turinį pildysime palaipsniui.
    Nuoširdžiai dėkojame Vigui Leitcholdui už iniciatyvumą ir Lindai Lemhenai už atliekamas vertimo paslaugas!

    Dabar atminimo medalius Garuozos mūšis / Garozas kauja 1287
-2017 bei Pilis Sidabre vadinta · 730 galima įsigyti ir specialiose Leuchtturm "Quadrum" kapsulėse.

Kultūrinės atminties paskaita-diskusija, skirta patikslintai pirmojo Sidabrės paminėjimo datai

Kultūrinės atminties paskaita-diskusija

    Sausio 19 d. Kalnelio kaimo bendruomenės "Sidabrė" namuose vyko istorinės ir kultūrinės atminties paskaita-diskusija Sidabrei - 730, skirta patikslintai pirmojo Sidabrės paminėjimo datai. Renginyje dalyvavo dr. Tomas Baranauskas (Lietuvos istorijos institutas, VDU Švietimo akademija), dr. Ernestas Vasiliauskas (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas), Andrius Bitaitis (Žiemių pradas "Simkala").

Organizatoriai:
Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius, žiemių pradas "Simkala", Kalnelio kaimo bendruomenė "Sidabrė"

2018

Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai

Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai skirtas medalis

    Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai pagamintas suvenyrinis stalo medalis - Pilis Sidabre vadinta · 730. Medalis 40 mm skersmens, pagamintas iš žalvario, padengtas tamsintu alavu, vienpusis, 30 g, stovas medinis. Visos kopijos turi sertifikatą. Tiražas 100 vnt. Rėmėjas: Algimanto Stankevičiaus IĮ "Juodasis ežys".

    Ta pačia proga, istorinei Sidabrei sukurta heraldinė interpretacija bei pagaminti suvenyriniai magnetukai. Daugiau informacijos skiltyje Suvenyrai.

Sidabrės 730 m. minėjimo sukakčiai

Suvenyrinių magnetukų kolekcija papildyta naujais gaminiais

Suvenyriniai magnetukai

Daugiau informacijos skiltyje Suvenyrai.

Žiemgalių, sėlių ir kuršių praeitis XIII a. dokumentuose

    2018 m. lapkričio 13 d. Vrublevskių bibliotekoje vyko projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ pristatymas. Renginyje dalyvavo šio projekto sumanytojai bei vykdytojai – Andrius Bitaitis, asociacijos Žiemių pradas „Simkala“ vadovas, Gražvydas Balčiūnaitis, Pasvalio krašto muziejaus istorikas bei autorius istorikas Tomas Baranauskas. Renginio metu išsamiai pristatyti šio projekto metu parengti rinkiniai: „Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae“, „Sėlos aktai. Acta Seloniae“ ir „Kuršo aktai. Acta Curoniae“. Projekto leidinius papildo 24 didelio formato įrėmintų dokumentų fotokopijos, kurios Bibliotekoje bus eksponuojamos iki gruodžio 7 d.

Pristatymo fotografijos

Mervalos akmuo

Mervalos akmens plastikinis siuvenyrinis magnetukas

    Apie 1040 m. datuojamo Mervalos paminklinio akmens atvaizdas, kuriame aplink kryžių besiraitančioje gyvatėje iškaltas runinis tekstas yra vienas pirmųjų Žiemgalos rašytinis paminėjimas.

    Tai puikus suvenyras neabejingiems Žiemgalai ar simbolinė dovanėlė iš žiemių krašto! Plastikinis magnetukas, 70 x 65 x 4 mm.

„KURŠO AKTAI. ACTA CURONIAE“ PRISTATYMAS

Kuršo aktai. Acta Curoniae

    Istorinių dokumentų paieškos užsienio archyvuose, studijų bei publikavimo projekto - ŽIEMGALA XIII A. DOKUMENTUOSE, skirto  Žiemgalos ir jos kaimyninių žemių istorinės raidos bei geografijos pažinimui, trečiojo etapo leidinys - Kuršo aktai. Acta Curoniae gegužės 2-5 d. pristatytas Pasvalio krašto, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Šiaulių „Aušros“, Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. O gegužės 11-24 d., kartu su GARUOZOS MŪŠIS. Šaltiniai ir interpretacijos, pristatymai vyko Skuodo, Mažeikių muziejuje, Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Žemaičių muziejuje „Alka”, Palangos kurorto bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Projekto pagalba šiems muziejams buvo dovanojamos į rinkinį Kuršo aktai. Acta Curoniae įtrauktų kai kurių dokumentų didelio formato fotokopijos, leidiniai, Garuozos mūšio 730 m. sukakčiai pagamintas atminimo medalis.

    Norintys įsigyti nemokamai leidinį Kuršo aktai. Acta Curoniae, kreipkitės į šio rinkinio platinimo pagalbininkus:

Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, Joniškis)
Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (J. Radvilos g. 3, Biržai)
Šiaulių „Aušros“ muziejuje (Vilniaus g. 74 (archeologijos skyrius), Šiauliai)
Mažeikių muziejuje (V. Burbos g. 9, Mažeikiai)
Skuodo muziejuje (Šaulių g. 3, Skuodas)
Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Parko g. 7, Plungė)
Žemaičių muziejuje „Alka” (Muziejaus g. 31, Telšiai)
Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34 a, Palanga)
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute (Herkaus Manto g. 84 (VI korpusas), Klaipėda)

Plačiau apie pristatymus:

Kuršo aktai = Acta Curoniae

Kuršo aktai. Acta Curoniae

    KURŠO AKTAI. ACTA CURONIAE – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ trečioji dalis. Pirmasis leidinys ŽIEMGALOS AKTAI. ACTA SEMIGALLIAE (2014 m.) buvo skirtas svarbiausiems Žiemgalos aktams, antrasis – SĖLOS AKTAI. ACTA SELONIAE (2015 m.) – rytinės Žiemgalos kaimynės Sėlos aktams, o šis rinkinys skirtas vakaruose su Žiemgala besiribojančiam Kuršui.

    Leidinyje skelbiami svarbiausi su Kuršo nukariavimu ir jo dalybomis susiję 1230–1254 m. dokumentai originalo ir lietuvių kalba, o taip pat pateikiama glausta Kuršo nukariavimo XIII a. istorinė apžvalga, detalūs jo žemių žemėlapiai pagal 1253 m. dalybų aktus, išsamūs skelbiamų aktų geografiniai ir istoriniai komentarai. XIII a. Kuršo aktai yra unikalus baltų istorinės geografijos šaltinis, kuriam išsamumu neprilygsta jokios kitos baltų genties šaltiniai. Tai leidžia geriau pažinti XIII a. baltų žemių struktūrą ir teikia unikalių duomenų apie išnykusią kuršių kalbą.

    Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Pasvalio rajono savivaldybė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

    Kuršo aktai = Acta Curoniae, parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. – Pasvalys: Pasvalio krašto muziejus; Joniškis: Žiemių pradas „Simkala“, 2017. – 163, [1] p.

Žiemgalos istorinė atmintis: XIII a. dokumentai ir Garuozos mūšis

Paroda Duobelėje

    Sausio 25 d. - kovo 3 d. Duobelės kraštotyros muziejuje (Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, Latvija) vyko paroda „Žiem­ga­los is­to­ri­nė at­min­tis: XIII a. do­ku­men­tai ir Ga­ruo­zos mū­šis“("Zemgales vēsturiskā atmiņa: 13.gs. dokumenti un Garozas kauja"), kurioje buvo eksponuojami į rinkinius "Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae" ir "Sėlos aktai. Acta Seloniae" įtrauktų dokumentų fotokopijos, A. Slapšio tapybos darbai ant drobės Garuozos mūšio tematika, 2012-2017 m. vykusių "Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti" renginių bei istorinės atminties žygių fotografijos, Garuozos mūšio 730 m. sukakties medalis, pašto ženklas ir kt. O vasario 9 d. renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, trumpai pristatyta T. Baranausko studija "GARUOZOS MŪŠIS. Šaltiniai ir interpretacijos".

    Parodos rengėjai: Žiemių pradas · Simkala · , Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius ir Duobelės kraštotyros muziejus.

Plačiau skaitykite čia:

Lietuvos valstybės šimtmetį paminėjo Duobelėje

Duobelėje joniškiečiai pristatė parodą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

http://dobelesmuzejs.weebly.com/jaunumi.html

„GARUOZOS MŪŠIS. ŠALTINIAI IR INTERPRETACIJOS“ knygos pristatymas

    Sausio 20 d. - vasario 24 d. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Kauno įgulos karininkų ramovėje, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Pasvalio krašto muziejuje, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Duobelės kraštotyros muziejuje ir Vilniaus knygų mugėje 2018 vyko T. Baranausko knygos GARUOZOS MŪŠIS. Šaltiniai ir interpretacijos pristatymo renginiai.

2017

GARUOZOS MŪŠIS. ŠALTINIAI IR INTERPRETACIJOS

Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos

    Vainikuojant Garuozos mūšio 730 m. sukaktį, asociacija Žiemių pradas "Simkala" · kartu su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi išleido Tomo Baranausko studiją "Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos". Knygoje nagrinėjamas Lietuvos istorijoje nepelnytai užmirštas 1287 m. kovo 26 d. įvykęs Garuozos mūšis ir jo istorinis kontekstas, o taip pat skelbiami šį mūšį aprašantys XIII–XVIII a. šaltiniai su vertimais į lietuvių kalbą. Autorius pateikia naują Garuozos mūšio ir 1279–1290 m. Žiemgaloje vykusių kovų interpretaciją, traktuodamas jas kaip Lietuvos istorijos dalį, ir kvestionuoja istoriografinį stereotipą, kad Garuozos mūšyje žiemgalių pasiekta pergalė nepakeitusi jų likimo, o 1290 m. Žiemgala neva buvusi užkariauta kryžiuočių. Knygoje pateikiami argumentai, rodantys, kad Garuozos mūšio ir po jo iki 1290 m. vykusių kovų dėka Vokiečių ordinas buvo priverstas pasitraukti iš Žiemgalos, o pusė istorinės Žiemgalos teritorijos iki šiol tebėra Lietuvos valstybės sudėtyje. Visa tai leidžia Garuozos mūšį suvokti, kaip vieną reikšmingiausių Baltijos kryžiaus žygių mūšių ir naujai pažvelgti į iki šiol menkai pažintą XIII a. paskutinio ketvirčio Lietuvos istoriją.

    Garuozos mūšis: šaltiniai ir interpretacijos / Tomas Baranauskas. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus / Žiemių pradas "Simkala", 2017. – 133, [1] p.: iliustr.

Rėmėjai:

    Lietuvos kultūros taryba, A. Stankevičiaus IĮ "Juodasis ežys", Brėmeno universitetinė biblioteka (Vokietija).

"Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos" rėmėjai

Žiemgalos istorijos pėdsakais

Žiemgalos istorijos pėdsakais

    2017 m. rugsėjo 10 d. Jelgavos G. Eliaso istorijos ir dailės muziejuje (Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV 3001, Latvija) atidaryta paroda "Žiemgalos istorijos pėdsakais", kurioje buvo eksponuojami į rinkinius "Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae" ir "Sėlos aktai. Acta Seloniae" įtrauktų dokumentų fotokopijos, A. Slapšio tapybos darbai ant drobės Garuozos mūšio tematika, 2012-2017 m. "Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti" renginių bei žygių fotografijos, Garuozos mūšio 730 m. sukakties atminimo medalis, pašto ženklas ir kt.

    Parodos rengėjai: Žiemių pradas · Simkala · , Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir dailės muziejus.

Plačiau skaitykite čia:

Jelgavoje joniškiečiai pristatė Žiemgalos istorijos ženklus

Joniškiečiai Europos paveldo dienas atidarė Jelgavoje

Velta izstādi 1287. gada Garozas kaujai

Izstāde “Atmiņu pēdas Zemgales vēsturē“

    "Paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti / Kaujas Garozas silā un zemgaļu pēdējās sacelšanās piemiņai" lankstinukas su trumpu 1287 m. žiemgalių karinės kampanijos aprašymu lietuvių ir latvių k. Lankstinuko elektroninę versiją rasite čia:

GARUOZOS MŪŠIS / GAROZAS KAUJA 1287-2017

    Garuozos mūšio 730 metų sukakčiai skirtas atminimo medalis. 40 mm skersmens, cinko-vario-nikelio lydinys, padengtas tamsinta bronza, vienpusis, 22 g, stovas medinis. Visos kopijos turi sertifikatą.

    Balandžio 1-2 d. atkuriamosios istorijos entuziastai tradiciškai atminties žygiu "Iš piliakalnio į piliakalnį" paminėjo Paskutinįjį žiemgalių sukilimą ir Garuozos šilo mūšį.

    Kovo 25 d. 14 val. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6) vyko konferencija, skirta Paskutiniojo žiemgalių sukilimo ir Garuozos mūšio 730 m. sukakčiai paminėti.

Specialus riboto tiražo pašto ženklas

    730 m. Garuozos mūšio sukakties minėjimo proga, Latvijoje specialiu užsakymu išleistas riboto tiražo 0,50 € vertės pašto ženklas, skirtas mūšyje žuvusiam nežinomam žiemgalių karvedžiui.

Du nauji paveikslai Garuozos mūšio tematika

    Du nauji Artūro Slapšio nutapyti paveikslai - "Garuozos šilo mūšis", 2016 m. ir "Kova arklidėse", 2017 m.

2016

Konferencija Viduramžių istorijos tema

Saulės mūšio vieta - istorijos politikos objektas

Rugsėjo 29 d. 11 val.

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje

Biržų laukas

    1416 m. rugpjūčio 23 d. Vokiečių ordino Livonijos magistro laiške Ordino prokuratoriui, kuriame aprašyta žiemgališka Nogailių apygarda, yra pirmą kartą paminėtas Biržų vietovardis (Biržų laukas). Minint 600-ąsias šio paminėjimo metines, Biržų krašto muziejus "Sėla" bendradarbiaujant su asociacija · Simkala · visuomenei organizavo pažintinį gyvosios istorijos renginį Biržų laukas.

Plačiau apie renginį:

Gyvosios istorijos diena Biržuose

Kepdami elnią biržiečiai minės ypatingą sukaktį. Spėkite kokią!

Biržų laukas - gyvosios istorijos diena Biržuose

Biržų žinios 2016 08 31

Biržų jubiliejus – su riterių kovomis, amatais ir vaišėmis

Į Biržus prieš 600 metų

Biržų laukas

2015

Sėlos aktų pristatymo renginių afiša

    Projekto Žiemgala XIII a. dokumentuose, įgyvendinant projekto tęstinumą, 2015 m. dėmesys buvo sutelktas į rytinę Žiemgalos kaimynę - Sėlą. Į Sėlos rinkinį įtraukti aštuoni, savo turiniu ypač reikšmingi kultūriškai ir istoriškai artimam Sėlos kraštui dokumentai, originalo kalba, jų vertimu į lietuvių k. bei komentarais, publikuojami specialiai išleistame leidinyje Sėlos aktai. Acta Seloniae (sudarytojas Tomas Baranauskas), kuriame taip pat apžvelgiama Sėla XIII-XV amžiais bei pateikiamos dokumentų faksimilės. Pagamintos didelio formato fotokopijos įteiktos Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Biržų, Pasvalio ir Joniškio krašto muziejams.

Daugiau informacijos:

„Pasvalys ir Joniškis tampa viduramžių dokumentų leidybos centrais Lietuvoje“

Projektas „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ - tęsinio pristatymas

"Sėlos aktai" Joniškyje

Akimirkos iš "Sėlos aktų" pristatymo Anykščiuose ir Rokiškyje

Projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ tęsinio pirstatymas

Sėlos ir Žiemgalos kraštų muziejuose pristatomas leidinys „Sėlos aktai. Acta Seloniae“ (nuotraukos, video)

„SĖLOS AKTAI. ACTA SELONIAE“

Projektas tiems, kurie mažai težino apie sėlius

„Sėlos aktuose“ – seniausia Šiaurės Rytų Lietuvos praeitis

„Sėlos aktuose“ – seniausia Anykščių krašto praeitis

2014

    2014 m. pabaigoje, asociacija Žiemių pradas · Simkala · įgyvendino  projektą Žiemgala XIII a. dokumentuose, kurio tikslas - supažindinti visuomenę su istoriniais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Šiaurės Lietuvos regionais, kadaise priklausiusiais istorinei Žiemgalai, taip pažymint pirmojo Žiemgalos padalijimo (1254 m.) 760 atminimo metines. Projekto renginiuose Biržuose, Pasvalyje, Žeimelyje, Joniškyje, Akmenėje, Panevėžyje bei Kuršėnuose pristatyti svarbūs Žiemgalos žemių padalijimo aktai ir žemių aprašai, kurių originalai šiandien saugomi Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos archyvuose.

Daugiau informacijos:

Žiemgala atgyja dokumentuose – Biržai sensta pusę amžiaus, Žagarė jaunėja

Istoriniai dokumentai pateikė intriguojančių detalių

Eu­ro­pos ar­chy­vai pa­pil­dė Žiem­ga­los is­to­ri­ją

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje – Žiemgalos dalybų akto kopijų pristatymas

Ar teisingai skaitome Žiemgalos istoriją?

Žiemgala XIII a. dokumentuose: Biržai paseno...

Žiemgalos dokumentuose - nauji faktai ir netikėti atradimai

Žiemgalos dalybų aktas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Lietuvos Žiemgalos praeitis knygose

Sidabrei 725

    Rugsėjo 27 d. prie Sidabrės piliakalnio, Vilkiaušio ir Sidabrės upelių santakoje, įgyvendinant Kalnelio kaimo bendruomenės "Sidabrė" projektą, po atviru dangumi surengta šventė, skirta Sidabrės 725 m. sukakčiai.

    Žiemių pradas · Simkala · Žiemgalos būtovės paieškoje bei atkuriamosios istorijos kelyje, apimant laikotarpį nuo baltų genčių junginio susidarymo iki XIV a., oficialiai savo pirmuosius žingsnius žengia nuo 2011 09 01. Nelikdami abejingi savo senajai kultūrai, mes ir vėl "kaip šunys grįžtame prie savo vėmalų".

    Nuoširdžiai dėkojame Joniškio istorijos ir kultūros muziejui,Pasvalio krašto muziejuiPakruojo krašto muziejui "Žiemgala" bei Biržų krašto muziejui "Sėla", už bendradarbiavimą ir suteiktą galimybę naudotis šių muziejų archeologijos rinkiniais.

    2012 m. pusčios žiemos sausį, · Simkala · Jūsų dėmesiui atveria langą virtualioje erdvėje, skirtą Senajai Žiemgalai.

Facebook

Mus taip pat galite rasti Facebook socialiniame tinklalapyje.