Vilko dantys

    Viterbas, 1219 m. spalio 28 d. Popiežius Honorijus III patvirtina Rygos vyskupui Albertui teises į Estijos, Sėlos ir Žiemgalos žemes. Pergamentas (275 x 230 + 28 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4366.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4366)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4366)

    Perudža, 1228 m. Popiežius Grigalius IX paveda Sėlos vyskupui Lambertui su brolių norbertinų pagalba skelbti evangeliją Žiemgaloje. Pergamentas (260 x 220 + 34 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4368.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4368)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4368)

    Melfis, 1232 m. rugsėjis. Imperatorius Frydrichas II, atsižvelgdamas į Kalavijuočių ordino magistro Folkvino prašymą, suteikia imperatoriškąją globą ir apsaugą Kalavijuočių ordino nuosavybei bei naujakrikštams Livonijoje, Latgaloje, Ozilijoje, Kurše ir Žiemgaloje. 1283 m. liepos 31 d. Lealio vyskupo Hermano transumptas. Saugomas Vienos Vokiečių ordino centriniame archyve (Deutschordenszentralarchiv (DOZA)), Nr. 209.

Deutschordenszentralarchiv (DOZA) - Nr. 209

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Deutschordenszentralarchiv (DOZA), Nr. 209

    Kvedlinburgas, 1233 m. balandis. Popiežiaus legato Livonijoje, Žiemgalos vyskupo Balduino indulgencija. Pergamentas saugomas Saksonijos-Anhalto žemės archyve (Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt), LASA, U 8, D Nr. 52.

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt (U 8, D Nr. 52)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, U 8, D Nr. 52

    Ryga, 1237 m. spalis. Vilhelmas Modenietis, popiežiaus nuodemklausys ir Šventojo sosto legatas, nustato Rygos, Kuršo ir Žiemgalos vyskupysčių ribas, cituodamas 1236 m. gegužės 28 d. popiežiaus Grigaliaus IX bulę. Pergamentas (320 x 210 + 30 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 16 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (16 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich (perg. 16)

    Verona, 1245 m. birželis. Imperatoriaus Frydricho II privilegija Vokiečių ordino magistrui Henrikui Hohenlohei dėl užimsimų Kuršo, Lietuvos ir Žiemgalos žemių. 1388 m. liepos 3 d. Falkeno cistersų vienuolyno abato Alberto transumptas, ginantis Vokiečių ordino teises ir privilegijas Livonijoje. Saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 213 Perg., vol. III/2.

Fundacja XX. Czartoryskich (213 Perg., vol. III/2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, 213 Perg., vol. III/2

    Kelnas, 1247 m. spalis. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija šv. Kuniberto bažnyčioje. Saugoma Vokietijos Kelno miesto istorijos archyve (Historisches Archiv der Stadt Köln), HUA, U 1/151.

Historisches Archiv der Stadt Köln (HUA, U 1/151)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Historisches Archiv der Stadt Köln, HUA, U 1/151

    Heinsbergas, 1247 m. lapkričio 30 d. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija Gailenkyrcheno bažnyčioje. Saugomas Šiaurės Reino-Vestfalijos krašto archyve (Landesarchiv NRW-Abteilung Rheinland), AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urk. 36.

LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urk. 36

[tekstas]                                                                             [vertimas]

LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urk. 36

    Zofingenas, 1249 m. balandžio 11 d. Žiemgalos vyskupas Henrikas pašventina Zofingeno miesto Marijos Magdalietės bažnyčios altorius. Pergamentas saugomas Šveicarijos Argau kantono centriniame archyve (Staatsarchiv Aargau), StAAG U.40/0003.

Staatsarchiv Aargau (StAAG U.40/0003)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Staatsarchiv Aargau

    Liuksemburgas, 1249 m. spalio 10 d. Žiemgalos vyskupo Henriko indulgencija atgailaujančių seserų Marijos Magdalietės vienuolynui. Pergamentas (105 x 210 mm) saugomas Vokietijos Vormso miesto archyve (Stadtarchiv Worms), II - 014.

Stadtarchiv Worms (II - 014)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Stadtarchiv Worms (II - 014)

    Andernachas, 1249 m. ruduo. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija Andernacho ligoninei. Pergamentas saugomas Reino krašto-Pfalco centriniame Koblenco archyve (Landeshauptarchiv Koblenz), Best. 612-Archiv der Stadt Andernach/Urkunde 2.

Landeshauptarchiv Koblenz (Best. 612-Archiv der Stadt Andernach/Urkunde 2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Bestand 612-Archiv der Stadt Andernach/Urkunde 2

    Lijonas, 1251 m. kovo 3 d. Vyskupas Petras Albanietis, Vilhelmas Sabinietis ir kardinolas Jonas, atsižvelgiant į pagonių antpuolius, Žiemgalos vyskupystę, išskyrus Vokiečių ordino dalį, prijungia Rygos vyskupystei. Pergamentas (290 x 270 + 25 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4499.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4499)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4499)

    Ryga, 1251 m. Rygos vyskupas Mikalojus patvirtina teises Rygos Katedros bažnyčiai į pusę valdomų Žiemgalos žemių, popiežiaus paskirtų Rygos vyskupystei. Pergamentas (408 x 212 + 30 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 23 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (23 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich (perg. 23)

    Turaida, 1251 m. liepos 27 d. Rygos vyskupas Mikalojus perleidžia Rygos kapitulai archidiakono teises visoje Žiemgalos provincijoje. Pergamentas (290 x 146 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 22 Perg., vol. I/4

Fundacja XX. Czartoryskich (22 Perg., vol. I/4)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 22 Perg., vol. I/4

    Lateranas, 1254 m. sausio 28 d. Popiežius Inocentas IV patvirtina Rygos kapitulai Rygos vyskupo Mikalojaus dovanotą ir Rygos arkivyskupui (Albertui) priklaususią dalį ŽiemgalojePergamentas (305 x 260 + 3 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4378.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4378)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4378)

    1254 m. balandžio mėn. Vakarų Žiemgalos žemių dalybų tarp Rygos arkivyskupo Alberto ir Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininko Eberhardo Zeino aktas (373 x 142 + 20 mm), saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 25 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (25 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich (perg. 25)

    1254 m. balandžio mėn. Upamalės dalybų tarp Rygos arkivyskupo Alberto  ir Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininko Eberhardo Zeino aktas. Saugomas Latvijos nacionaliniame archyve (Latvijas Valsts vēstures arhīvs), f. 5561, 2 apr., 3 lieta.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (p. 104, f. 5561, 2 apr., 3 lieta)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (f. 5561, 2 apr., 3 lieta)

    Liubekas, 1256 m. birželis. Albertas, Livonijos, Estijos, Prūsijos ir Rygos arkivyskupas bei popiežiaus legatas Livonijoje, Estijoje, Kurše, Semboje, Prūsijoje, Gotlando ir Riugeno salose, Holšteine bei Rusijoje, Prūsijos, Livonijos, Estijos, Žiemgalos, Kuršo prelatas bei dvasininkas, cituodamas popiežių Inocentą IV, nustato tiems kraštams griežtą reglamentą. A egzempliorius, saugomas Liubeko miesto archyve (Archiv der Hansestadt Lübeck), 7.1-3/19 Livonica und Estonica 8.

Archiv der Hansestadt Lübeck (7.1-3/19 Livonica und Estonica 8)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiv der Hansestadt Lübeck, 7.1-3/19 Livonica und Estonica 8

    Ryga, 1256 m. Rygos arkivyskupo Alberto ir Rygos arkivyskupystės kapitulos sutartis su Vokiečių ordinu dėl Jersikos ir Sėlos žemių pasidalinimo bei kai kurių kitų žemių Livonijoje, Žiemgaloje, Kurše ir Latgaloje dalybų patikslinimo, A egzempliorius (470 x 190 + 18 mm), saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 33 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (33 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich (perg. 33)

    1260 m. sausio 13 d. Prepozitas Hermanas ir Rygos kapitula skiria Livonijos Vokiečių ordino magistrui ir ordino broliams žemę Žiemgaloje pilies statybai bei tikėjimo žodžio ginybai. Pergamentas (287 x 180 + 17 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4502.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4502)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4502)

    Ananis, 1260 m. sausio 25 d. Popiežius Aleksandras IV, su šventojo sosto priežiūra, suteikia nuosavybės ir valdymo teisę Vokiečių ordinui užimsimoms žemėms iš pagonių Prūsijoje, Livonijoje bei gretimų žemių. Pergamentas (367 x 275 + 38 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych)39 Perg., vol. II/2.

Fundacja XX. Czartoryskich (39 Perg., vol. II/2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, 39 Perg., vol. II/2

    Ryga, 1263 m. Diunamundės (Daugavgryvos) abato Vilhelmo įsipareigojimas Rygos arkivyskupystės kapitulai ir miestiečiams neparduoti nuosavybės esančios vienuolyno valdose bei tarp Žiemgalių (Mūšos-Lielupės) ir Turaidos (Gaujos) upių. Rygos kapitulos viceprioro Konrado 1320 m. balandžio 30 d. transumptas, saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych)46 Perg., vol. I/9.

Fundacja XX. Czartoryskich (46 Perg., vol. I/9)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, 46 Perg., vol. I/9

    1271 m. rugpjūčio 27 d. Livonijos krašto magistro Valterio ir Rygos arkivyskupo Alberto sutartis dėl naujos pilies pastatymo Tervetėje ar kitur, už kurią arkivyskupas ordinui perleis Silenės arba Žagarės pilį. Saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4504.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (nr 4504)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (nr. 4504)

    1271 m. rugpjūčio 27 d. Livonijos krašto magistro Valterio ir Rygos arkivyskupo Alberto sutarties transumptas (240 x 75 mm), 1399 m. balandžio 18 d. Saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 8723.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 8723)

Archiwum Główne Akt Dawnych, nr 8723
Archiwum Główne Akt Dawnych, nr 8723

    1272 m. spalio 7 d. Žiemgalių Duobenės ir Sparnenės žemių dalybų tarp Rygos prepozito Jono bei Rygos katedros kapitulos ir Vokiečių ordino Livonijos krašto magistro Valterio, aktas (256 x 410 + 4 mm). Saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4505.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (nr 4505)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (nr. 4505)

    Turaida, 1272 m. Rygos arkivyskupas Albertas, Livonijos , Estijos ir Prūsijos metropolitas perleidžia Rygos prepozitui Jonui ir kapitulai pusę savo teisių į dalį Žiemgalos žemės, vadinamą Upmale. Aktas (311 x 180 + 20 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 52 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (52 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich (perg. 52)

    1273 m. po spalio 7 d. Tryro arkivyskupas Heinrichas patvirtina šv. Gertrūdos koplyčios naudai ankstesnes arkivyskupų bei vyskupų indulgencijas, tarp kurių yra 1259 m. lapkričio 20 d. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija. Saugoma Vokietijos Kelno miesto istorijos archyve (Historisches Archiv der Stadt Köln)Best. 3 (HUANA) 2/16.

Historisches Archiv der Stadt Köln (Best. 3 (HUANA) 2/16)

Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 3 (HUANA) 2/16

    Vordinborgas, 1298 m. birželio 12 d. Danijos karalius Erikas VI Menvedas žada Rygos kapitulai pagalbą prieš Vokiečių ordiną ir gauna už tai Žiemgalos, Nalšios ir Jersikos žemes. Pergamentas (310 x 125 + 20 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych) Krokuvoje, 70 Perg., vol. I/14.

Fundacja XX. Czartoryskich (70 Perg., vol. I/14)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, 70 Perg., vol. I/14

    Žaganis, 1303 m. kovo 22 d. Žiemgalos vyskupo Hartungo palaiminimas Žaganio archangelo Mykolo ligoninės altoriuje Silezijoje. Pergamentas saugomas Vroclavo valstybiniame archyve (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)Rep. 116, nr 33 (34).

Archiwum Państwowe we Wrocławiu (Rep. 116, nr 33 (34))

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 116, nr 33 (34)

    Avinjonas, 1310 m. birželio 19 d. Popiežius Klemensas V paveda Brėmeno arkivyskupui Jonui ir Ravenos magistrui Albertui Milaniečiui atlikti kanoninį tyrimą Vokiečių ordino padarytiems sunkiems nusikaltimams Livonijoje, tame tarpe Žiemgaloje, bei Prūsijoje. Bulė (785 x 535 + 65 mm) saugoma Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 85 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (85 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

(Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 85 Perg.

    Rėgensburgas, 1311 m. Žiemgalos vyskupo Hartungo indulgencija šv. Kotrynos ligoninei. Pergamentas saugomas Regensburgo šv. Kotrynos ligoninės archyve (Regensburg, Archiv des Katharinenspitals), SpAR Urk. 152.

Regensburg, Archiv des Katharinenspitals (SpAR Urk. 152)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Regensburg, Archiv des Katharinenspitals

    Avinjonas, 1355 m. rugpjūčio 3 d. Rygos vyskupo Mikalojaus 1252 m. rugpjūčio 31 d. rašto transumptas, kuriame Rygos arkivyskupas Bromholdas atnaujina Rygos kapitulai teisę į rinkliavą Putelenės žemėje, Upmalėje. Pergamentas (445 x 445 + 60 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4585.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4585)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4585

    Neapolis, 1390 m. birželio 10 d. Popiežius Bonifacas IX atnaujina popiežiaus Aleksandro IV 1255 m. kovo 31 d. suteiktas bei popiežiaus Klemenso IV 1267 m. kovo 14 d. patvirtintas privilegijas Rygos arkivyskupystei, įskaitant teisę į arkivyskupo pilis, laukus, pievas, girias, miškus, žūklavimą, ganiavą, malūnus ir dešimtinės teisę Žiemgaloje bei Upmalėje. Pergamentas (483 x 352 + 40 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 223 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (223 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych,  223 Perg.

    Ingvaro tolimojo keliautojo saga (Yngvars saga víðförla), kaip manoma Odro Snorasono užrašyta dar XII a., fiksuoja XI a. (1035-1041 m.) žiemgalių atsisakymą mokėti duoklę karaliui Olafui. 1800 m. rankraštinis nuorašas Beiringo sagos (Bærings saga) kopijos sudėtyje (108r-108v), saugomas Islandijos nacionalinėje ir universiteto bibliotekoje (Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn) Reikjavike, Lbs 4816 4to.

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn (Lbs 4816 4to)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn (Lbs 4816 4to)

    Anksčiausiųjų Kijevo Rusios metraščų rinkinio - Būtųjų laikų pasakojimas (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) 1377 m. kopija, dar vadinama Laurentijaus metraščiu. Saugoma Rusijos nacionalinėje bibliotekoje (Российская национальная библиотека) Sankt Peterburge. Įvado antrajame puslapyje (л. 2) rašoma, kad rusų kaimynystėje sėdi kitos tautos - meria, muroma, vesia, mordva, užvoloko čiudė, permė, pečera, jamia, ugra, lietuva, žiemgala, kurša, latgala, lyviai.

Российская национальная библиотека (шифр: F.п.IV.2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Российская национальная библиотека (шифр F.п.IV.2)

    Būtųjų laikų pasakojimas (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) 1377 m. kopija, dar vadinama Laurentijaus metraščiu. Saugoma Rusijos nacionalinėje bibliotekoje (Российская национальная библиотека) Sankt Peterburge. Puslapyje (л. 4 об.) rašoma, kad sava kalba kalbančios kitos tautos - čiudė, meria, vesia, muroma, čeremisai, mordva, permė, pečera, jamia, lietuva, žiemgala, kurša, noroma (?), lyviai, moka rusams duoklę.

Российская национальная библиотека (шифр: F.п.IV.2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Российская национальная библиотека (шифр F.п.IV.2)

    Būtųjų laikų pasakojimas (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) 1377 m. kopija, dar vadinama Laurentijaus metraščiu. Saugoma Rusijos nacionalinėje bibliotekoje (Российская национальная библиотека) Sankt Peterburge. Puslapis (л. 95), kuriame minimas 1106 m. nesėkmingas Polocko kunigaikščių Vseslavičių (Vseslavo Briačislavičiaus sūnų) žygis į Žiemgalą.

Российская национальная библиотека (шифр: F.п.IV.2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Российская национальная библиотека (шифр F.п.IV.2)

    To paties seniausiųjų Kijevo Rusios metraščų rinkinio - Būtųjų laikų pasakojimo (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) pagrindu parašyto veikalo, kaip manoma, XV a. daryta rankraščio kopija Radvilų kronika (Радзивилловская летопись), kurioje tekstus lydi virš 600 spalvotų miniatiūrų. Vienoje iš jų iliustruojamas atkartojamas įrašas apie 1106 m. nesėkmingą Polocko kunigaikščių Vseslavičių žygį į Žiemgalą. Saugoma Rusijos mokslo akademijos bibliotekoje (Библиотека Российской академии наук).

Библиотека Российской академии наук

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Радзивилловская летопись

    Vokiečių kilmės kronikininko Henriko Latvio, tarnavusio Rygos vyskupui, Senosios Livonijos kronikos (Chronicon Livonicum vetus), pagrįstos trijų pirmųjų vyskupų darbais ir apimančios laikotarpį nuo pirmojo Livonijos vyskupo atsikėlimo iki visų estų užkariavimo, 1301-1310 m. nuorašas (215 x 155 mm), saugomas Varšuvos Nacionalinėje bibliotekoje (Biblioteka Narodowa)Rps BOZ 25.

Biblioteka Narodowa (Rps BOZ 25)

Henricus de Lettis (ca 1187-ca 1259) Chronicon Livoniae, liber I–XXIII, 8

    XIII a. paskutiniajame dešimtmetyje nežinomo autoriaus senąja vokiečių kalba eilėmis parašytos kronikos, apytiksliai apimančios 1143-1290 m. laikotarpį, XIV a. Rygos nuorašo ir XV a. Heidelbergo nuorašo pagrindu sudarytos, vėliau pavadintos ir mums žinomos kaip Eiliuotoji Livonijos kronika (Livländische Reimchronik). Saugoma Vokietijos Heidelbergo universiteto bibliotekoje (Universitätsbibliothek Heidelberg), Cod. Pal. germ. 367.

Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 367)

Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 367)

    XIII-XIV a. pradžios Diunamundės (Daugavgryvos) įtvirtinto vienuolyno kronika Annales Dunamundenses, fiksuojanti kuršių ir žiemgalių siautėjimą šiame vienuolyne 1228 m. bei 1287 m. Livonijos magistro Vilekino ir daugybės brolių žūtį mūšyje su žiemgaliais. Saugoma Talino miesto archyve (Tallinna Linnaarhiiv), f. 230, n, s. Cm 8.

Tallinna Linnaarhiiv (f. 230, n. 1, s. Cm 8)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Tallinna Linnaarhiiv (f. 230, n. 1, s. Cm 8)

    Sunkiai įskaitomas XIV a. pradžia datuojamo islandų autoriaus Haukuro Erlendsono sagų rinkinio Haukuro knygos (Hauksbók) pirmasis puslapis (1r), kur geografiniame aprašyme minima žiemgalių didžioji upė (Mūša-Lielupė) Seimgol. Saugoma Danijoje, Kopenhagos universitete (Københavns Universitet), AM 544 4to.

Københavns Universitet (AM 544 4to)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Hauksbók

    Apie 1240 m. pranciškonas Baltramiejus Anglas (Bartholomaeus Anglicus) savo viduramžių enciklopedijoje - Apie daiktų savybes, XV tome Apie provincijas, rašo, kad Žiemgala yra nedidelė provincija, įsikūrusi už Baltijos jūros, netoli Ozilijos ir Livonijos, žemutinėje Mezijoje. Iki šių laikų išliko keletas XVI a. skirtingų metų bei spaustuvių tiražo knygų.

Biblioteka Prowincjalna Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie (Inc.61.III)

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Bartholomaeus Anglicus "De proprietatibus rerum", 11 VIII 1491

    Antverpenas, 1575 m. Jono Portantijaus sudarytas Livonijos žemėlapis (22 x 25 cm) Naujas Livonijos aprašymas (Livoniae nova descriptio). Saugomas Varšuvos Nacionalinėje bibliotekoje (Biblioteka Narodowa)ZZK 47 216 A.

Biblioteka Narodowa (ZZK 47 216 A)

Biblioteka Narodowa (ZZK 47 216 A)
Vilko dantys