Vilko dantys

Kuršo aktai = Acta Curoniae

    Kuršo aktai = Acta Curoniae – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ trečioji dalis. Pirmasis leidinys „Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae“ (2014 m.) buvo skirtas svarbiausiems Žiemgalos aktams, antrasis – „Sėlos aktai. Acta Seloniae“ (2015 m.) – rytinės Žiemgalos kaimynės Sėlos aktams, o šis rinkinys skirtas vakaruose su Žiemgala besiribojančiam Kuršui.

    Kuršo aktų palikimas yra pats gausiausias, o jo dalybų aktai yra išsamiausias XIII a. istorinės geografijos šaltinis visose baltų žemėse. Kuršą su Žiemgala XIII a. siejo ne tik bendra kova prieš kalavijuočius ir kryžiuočius, ne tik geografinės sąsajos (1253 m. Kuršo dalybų aktuose minimos ribinės žemės „tarp Kandavos ir Žiemgalos“ bei „tarp Skrundos ir Žiemgalos“), bet ir panašus istorinis likimas. Kuršas, kaip ir Žiemgala bei Sėla, XIII a. buvo padalintas į šiaurinę ir pietinę dalis, kurios po XIII–XIV a. kovų atiteko atitinkamai Livonijai ir Lietuvai, o vėliau – Latvijai ir Lietuvai.

    Lietuvai atiteko trečdalis Kuršo ir po pusę Žiemgalos ir Sėlos – iš viso apie 20 tūkst. kvadratinių kilometrų, o tai sudaro 31 proc. dabartinės Lietuvos teritorijos. Latvijai atitekusi Kuršo, Žiemgalos ir Sėlos dalis (1562–1795 m. gyvavusi Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė) apima 27 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą, o tai sudaro 42 proc. šios šalies teritorijos. Taigi šio rinkinio aktai, kaip ir ankstesnių rinkinių dokumentai, teikia žinių apie dviejų šiuolaikinių valstybių teritorijos seniausiąją geografiją. Lietuvoje šių teritorijų reikšmė yra menkiau suvokta, nes, skirtingai nei Latvijoje, šios žemės Lietuvos valstybėje niekada nesudarė nei vientiso politinio-administracinio darinio ar regiono, nei atskirų Kuršo, Žiemgalos ir Sėlos regionų, ir tik pastaruoju metu pradedama daugiau dėmesio skirti šių trijų genčių paveldui.

Vilko dantys