Vilko dantys

Sėlos aktai = Acta Seloniae

Sėlos aktai. Acta Seloniae

    SĖLOS AKTAI - Pasvalio krašto muziejaus drauge su asociacija Žiemių pradas · Simkala · vykdyto projekto Žiemgala XIII a. dokumentuose tęsinio rezultatas, kurio dėmesys 2015 m. buvo sutelktas į rytinę Žiemgalos kaimynę - Sėlą. Kultūriškai ir istoriškai artimas kraštas, įgyvendinant projekto tęstinumą, pasirinktas dar ir dėl to, kad kai kuriuose Sėlos žemių ribų aprašuose ar jų dalybų aktuose, taip pat yra minimas Žiemgalos vardas. Ir nors iki šiol nuoseklesnių tyrinėjimų stokojančių istorinių dokumentų, susijusių su Žiemgalos struktūra, vis dar lieka nuošalyje, tikimės, prie jų sugrįžti netolimoje ateityje. Tuo tarpu, į Sėlos rinkinį įtraukti aštuoni, savo turiniu ypač reikšmingi Sėlos kraštui dokumentai, šiandien saugomi Krokuvos Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje, Švedijos nacionaliniame archyve bei Berlyno Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve. Tai Lietuvos karaliaus Mindaugo Sėlos dovanojimo Vokiečių ordinui aktas, popiežiaus Aleksandro IV bulė, Mindaugui priskiriami suklastoti Sėlos dovanojimo aktai, Sėlos ribų aprašymai bei kai kurių jų kiek vėlesnės kilmės nuorašai. Visi šie dokumentai, originalo kalba, jų vertimu į lietuvių k. bei komentarais, publikuojami specialiai išleistame leidinyje Sėlos aktai. Acta Seloniae (sudarytojas Tomas Baranauskas), kuriame taip pat apžvelgiama Sėla XIII-XV amžiais bei pateikiamos dokumentų faksimilės. Jų fotokopijos, atitinkamai pagal svarbą, pagamintos Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Biržų, Pasvalio ir Joniškio krašto muziejams.

    SĖLOS AKTAI dedikuojami 760 metų sukakčiai nuo Sėlos dalybų akto sudarymo 1256 m. ir 600 metų nuo Biržų pirmojo paminėjimo 1416 m., įsikūrusių pačiame Žiemgalos bei Sėlos paribyje.

    Pristatymuose dalyvavo dokumentų rinkinio sudarytojas Tomas Baranauskas ir projekto vykdytojai: Gražvydas Balčiūnaitis - Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas, Žiemgalos draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkas; Andrius Bitaitis - asociacijos Žiemių pradas · Simkala · vadovas. Renginio metu T. Baranauskas papildomai skaitė paskaitą Sėla XIII-XIV a. dokumentuose, o specialiai Anykščiams - Anykščių kraštas nuo Mindaugo iki Vytauto. Biržų, Pasvalio ir Joniškio renginiuose Biržų krašto muziejaus "Sėla" archeologo Karolis Duderis skaitė pranešimą Sėliai. Pristatymų metu buvo galima nemokamai įsigyti dokumentų rinkinį, susipažinti su projekto tikslais.

Projektą Žiemgala XIII a. dokumentuose dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryba

Projekto rėmėjas:

Pasvalio rajono savivaldybė

Projekto partneris:

Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius

Nuoširdžiai dėkojame už finansinę paramą:

Pasvalio r. savivaldybės tarybos nariui Vilhelminui Janušoniui

Joniškio verslininkui Aidui Žukauskui

Joniškio verslininkui Kęstučiui Tautvaišui

Joniškio ūkininkui Justui Petrauskui

Joniškiečiui Gintarui Damalakui

Vilko dantys