Vilko dantys

Žiemgalos  aktai = Acta Semigalliae

Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae

    2014 m. pabaigoje, asociacija Žiemių pradas · Simkala · įgyvendino  projektą Žiemgala XIII a. dokumentuose, kurio tikslas - supažindinti visuomenę su istoriniais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Šiaurės Lietuvos regionais, kadaise priklausiusiais istorinei Žiemgalai, taip pažymint pirmojo Žiemgalos padalijimo (1254 m.) 760 atminimo metines. Projekto renginiuose buvo pristatomi svarbūs Žiemgalos žemių padalijimo aktai ir žemių aprašai, kurių originalai šiandien saugomi Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos archyvuose.

    Šio projekto dėka, buvo pagamintos ir dovanojamos kai kurių dokumentų fotokopijos Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Akmenės ir Panevėžio krašto muziejams bei Kuršėnų miesto viešajai bibliotekai. Taip pat, specialiai šiai datai paminėti, išleistas leidinys Žiemgalos aktai = Acta SemigalliaeLeidinyje trumpai apžvelgta Žiemgalos istorija XIII–XV a. ir originalo (lotynų, senąja vokiečių) kalba su originalių dokumentų fotokopijomis, vertimais į lietuvių kalbą bei komentarais skelbiami Žiemgalos istorinės geografijos pažinimui ypatingą reikšmę turintys du 1254 m. balandžio mėnesio Žiemgalos dalybų aktai, kuriuose pirmą kartą paminėtos šiaurės Lietuvos vietovės – Žagarė, Šilėnai (prie Kuršėnų) ir Žiemgalos kaimynė Upytės žemė, o taip pat 1272 m. spalio 7 d. Duobenės ir Sparnenės žemių dalybų aktas. Į leidinį taip pat įtraukti ir mažesnę reikšmę Žiemgalos geografijai turintys aktai, kuriuose aprašomos dabartinėje Lietuvoje buvusios Žiemgalos apygardos – 1259 m. vasario 13 d. popiežiaus Aleksandro IV bulė, kurioje minimos Guostagalio ir Šiurpės apygardos dabartiniame Pakruojo rajone, 1416 m. rugpjūčio 23 d. Vokiečių ordino Livonijos magistro laiškas Ordino prokuratoriui, kuriame aprašyta Nogailių apygarda ir pirmą kartą paminėti Biržai.

Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae

Projektą Žiemgala XIII a. dokumentuose dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneriai

Pasvalio krašto muziejus

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Vilko dantys