Vilko dantys

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, įpareigojantys perkančiąsias organizacijas informuoti apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją bei sudarytą pirkimo sutartį. Apie mažos vertės pirkimus turi būti pranešama perkančios organizacijos tinklalapyje.

Visos prekės, paslaugos ir darbai, įgyvendinant projektus, yra perkami vadovaujantis asociacijos valdybos patvirtintomis Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais dokumentais.

Asociacijos · Simkala · vykdyti viešieji pirkimai 2014 metais

2014.02.02 kimštinio pošarvio gamybos pirkimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas „Sūduvos Tauras“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.02.02. Bendra sutarties kaina 900 Lt.

2014.05.01 natūraliai išdirbtų kailių pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas „Sūduvos Tauras“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.01. Bendra sutarties kaina 900 Lt.

2014.05.02 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Biedrība „Rodenpois“ (Latvija). Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.02. Bendra sutarties kaina 484,54 Lt.

2014.05.02 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Biedrība „Ugunszīme“ (Latvija). Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.02. Bendra sutarties kaina 449,93 Lt.

2014.05.03 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Biedrība „Heiligenberg“ (Latvija). Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.03. Bendra sutarties kaina 346,10 Lt.

2014.05.05 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas "Sūduvos Tauras". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.05. Bendra sutarties kaina 950,00 Lt.

2014.05.05 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Gyvosios istorijos klubas "Leitgiris". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.05. Bendra sutarties kaina 600,00 Lt.

2014.05.06 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Senovės baltų karybos draugovė "Jotvos sūnūs". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.06. Bendra sutarties kaina 950,00 Lt.

2014.05.06 dalyvavimo atkuriamosios istorijos stovykloje paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Senovės baltų gyvensenos ir amatų klubas "Stebulė". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.06. Bendra sutarties kaina 720,00 Lt.

2014.05.06 žaliavinės drobės audinio pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "Audinys". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.06. Bendra sutarties kaina 300,00 Lt (su PVM).

2014.05.09 atkuriamosios istorijos stovyklos dalyvių maitinimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "Fortūna". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.09. Bendra sutarties kaina 500,00 Lt (su PVM).

2014.05.10 dyzelinio kuro pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "NESTE LIETUVA". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.10. Bendra sutarties kaina 100,00 Lt (su PVM).

2014.05.10 dyzelinio kuro pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.10. Bendra sutarties kaina 88,26 Lt (su PVM).

2014.05.10 dyzelinio kuro pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "LUKOIL BALTIJA". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.10. Bendra sutarties kaina 206,89 Lt (su PVM).

2014.05.13 plastikinių rėmelių su pasportu gamybos paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "VIARTI". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.13. Bendra sutarties kaina 998,98 Lt (su PVM).

2014.05.17 fotografijų (A4) spausdinimo pirkimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: A. Mataičio Fotoatelje. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.17. Bendra sutarties kaina 300,00 Lt.

2014.05.21 dyzelinio kuro pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "Apsaga". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.05.10. Bendra sutarties kaina 68,98 Lt (su PVM).

2014.08.11 istorinių dokumentų teksto transkribavimo ir vertimo pirkimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Tomas Baranauskas. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.08.11. Bendra sutarties kaina 2990 Lt.

2014.10.24 istorinio dokumento skaitmeninės fotokopijos paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal asociacijos Žiemių pradas „Simkala“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.6 punktą dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir pan.). Laimėtojas: Fundacja XX Czartoryskich (Lenkija). Sutartis sudaryta žodžiu 2014.10.24. Bendra sutarties kaina 190,36 Lt.

2014.11.03 istorinio dokumento skaitmeninės fotokopijos paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal asociacijos Žiemių pradas „Simkala“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.6 punktą dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir pan.). Laimėtojas: Latvijas Nacionālais arhīvs (Latvija). Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.03. Bendra sutarties kaina 118,91 Lt.

2014.11.03 brošiūros spausdinimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: D. Rudžio IĮ. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.03. Bendra sutarties kaina 2976,60 Lt (su PVM).

2014.11.15 perkamas dyzelinis kuras ir benzinas (A-95) laikotarpiu nuo 2014.11.07 iki 2014.11.30. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "Apsaga". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.15. Bendra sutarties kaina 947,16 Lt (su PVM).

2014.11.18 istorinių dokumentų fotokopijų spausdinimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: D. Rudžio IĮ. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.18. Bendra sutarties kaina 304,99 Lt (su PVM).

2014.11.20 pranešimo skaitymo paslaugos pirkimas mokslinėje konferencijoje. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Tomas Baranauskas. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.20. Bendra sutarties kaina 600 Lt.

2014.11.27 istorinių dokumentų fotokopijų įrėminimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB "Rėminimo centras". Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.18. Bendra sutarties kaina 2608,94 Lt (su PVM).

2014.11.27 kanceliarinių prekių pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Žiemių pradas "Simkala" dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Stanislavos Berklovienės individuali įmonė. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.11.27. Bendra sutarties kaina 157,80 Lt (su PVM).

2014.12.02 ISBN kodo suteikimo pirkimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal asociacijos Žiemių pradas „Simkala“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.6 punktą dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir pan.). Laimėtojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Sutartis sudaryta žodžiu 2014.12.02. Bendra sutarties kaina 21,78 Lt (su PVM).

Vilko dantys