Vilko dantys

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, įpareigojantys perkančiąsias organizacijas informuoti apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją bei sudarytą pirkimo sutartį. Apie mažos vertės pirkimus turi būti pranešama perkančios organizacijos tinklalapyje.

Visos prekės, paslaugos ir darbai, įgyvendinant projektus, yra perkami vadovaujantis asociacijos valdybos patvirtintomis Žiemių prado "Simkala" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais dokumentais.

Asociacijos · Simkala · vykdomi viešieji pirkimai 2015 metais

Vilko dantys