Vilko dantys

Radvilų kronika

XV a.

Rusijos mokslo akademijos biblioteka (Библиотека Российской академии наук)

    <...> Tais pačiais metais (6614/1106), Žiemgala nugalėjo Vseslavičius, visus brolius ir draugoves, jų išmušė 9 tūkstančius <…>.

    Šaltinis: Памятники литературы, Повестъ временных лет, 2003: 86; http://www.runivers.ru/gal/gallery-all.php?SECTION_ID=19638&ELEMENT_ID=585877

Vilko dantys