Vilko dantys

Rijos analai

Danija, XIII a.

Hamburgo valstybinė ir universitetinė biblioteka (Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek (SUB))

Cod. in scrin. 98b

23r

    Žinomi 4 Rijos analais (Annales Ryenses, Rydårbogen) vadinamo danų herojiško metraščio nuorašai. Manoma, kad artimiausias tekstas originalui yra nuorašas lotynų k. A - XIII a. pabaiga datuojamas nuorašas lotynų k., saugomas Hamburgo valstybinėje ir universitetinėje bibliotekoje (Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek (SUB)), Cod. in scrin. 98b; B - apie 1400 m. darytas nuorašas danų k., saugomas Kopenhagoje, Danijos karališkoje bibliotekoje (Det Kongelige Bibliotek), E don. Var. 3, 8vo; C - XV a. antros pusės nuorašas danų k., saugomas Stokholme, Švedijos karališkoje bibliotekoje (Kungliga Biblioteket), K 4; D - XV a. antros pusės nuorašas danų k., saugomas Danijos karališkoje bibliotekoje (Det Kongelige Bibliotek), NKS 606, 8vo.

    Skelbta: LINDENBRUCH, E. 1603 & 1609: Historica narratio de origine gentis Danorum et de regibus eiusdem gentis et eorundem rebus gestis a Dan primo rege usque ad Ericum Menuit 117. Compendiose olim conscripta ab Erico, Daniœ rege, Wartislai VII ducis Pomeraniœ filio et nunc primum in lucem edita ab...; STEPHANIUS 1629: De regno Daniœ et Norwegiœ. Tractatus varii, Lugduni Batavorum; LANGEBEK, J. 1772: SRD 1, Copenhagen, 148–70; LAPPENBERG 1859: MGH SS 16, Hannover, 386–410; Monumenta Germaniae Historica, T XVI, p. 398; JØRGENSEN, E. 1920: Annales Danici medii aevi, Copenhagen, 62–125; KROMAN, E. 1980: Danmarks middelalderlige annaler, Copenhagen, 149–76; KROMAN, E. 1962: CCD 5, Copenhagen, 233–55.

    <...> Jo laikais kas trečias iš vergų ir paprastų žmonių išėjo iš karalystės. Ir išvykę, visą Prūsiją, Žiemgalą ir karelų žemę bei daugelį kitų žemių sau pajungė, ir džiaugdamiesi žemių derlingumu nebenorėjo grįžti, o pasiliko ten iki pat šios dienos <...>

    Šaltinis: http://viduramziu.istorija.net/vikingai.htm.

Vilko dantys