Vilko dantys

Mokslinė konferencija Žiemgalos istoriniai įvykiai XIII a.


Lietuvos edukologijos universiteto lektoriaus Tomo Baranausko pranešimas Žiemgalos ir Lietuvos santykiai XIII a..

Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto vadovo doc. Dr. Roberto Jurgaičio pranešimas Ar Saulės mūšis vyko Žiemgaloje? 1236 m. Šiaulių mūšio vaizdiniai istorinėje atmintyje.

Latvijos nacionalinio istorijos muziejaus specialisto dr. Artūro Tomsono pranešimas Kryžiaus karų įtaka XII-XIV a. ginkluotėje.

Latvijos kultūros akademijos profesoriaus Jurio Urtano pranešimas Garuozos mūšis. Lokalizavimo galimybės.

Tomas Baranauskas Žiemgalos ir Lietuvos santykiai XIII a.

Robertas Jurgaitis Ar Saulės mūšis vyko Žiemgaloje? 1236 m. Šiaulių mūšio vaizdiniai istorinėje atmintyje.

Dalis Artūro Tomsono pranešimo Kryžiaus karų įtaka XII-XIV a. ginkluotėje.