Vilko dantys

Mokslinė konferencija

    Garuozos mūšio 730 m. sukakties atminimo medalio ir pašto ženklo pristatymas.

    A. Slapšio naujų paveikslų Garuozos mūšio tematika pristatymas.

    Lituanisto Vido Garliausko pranešimas Dėl Garuozos upės vardo.

    Doc. Dr. Gintauto Zabielos pranešimas Žiemgalių piliaklanių raida.

    Istoriko Tomo Baranausko pranešimas Garuozos mūšis.

    (Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus fotografijos)

Vilko dantys