Vilko dantys

VII-VIII a., VIII a. žiemgalių archeologinis kostiumas

VII-VIII a., VIII a. žiemgalių kultūros archeologinio kostiumo rekonstrukcijos interpretacija. Atkurta pagal Kurmaičių-Linksmėnų bei Jauneikių (Joniškio r.) kapinynų archeologinių tyrimų medžiagą.

Vilko dantys