Vilko dantys

    Žiemgala XIII a. dokumentuose – istorinių dokumentų paieškos užsienio archyvuose, studijų bei publikavimo projektas, skirtas  Žiemgalos ir jos kaimyninių žemių istorinės raidos bei geografijos pažinimui.

Vilko dantys