Vilko dantys

AKTAI

    Viterbas, 1219 m. spalio 28 d. Popiežius Honorijus III patvirtina Rygos vyskupui Albertui teises į Estijos, Sėlos ir Žiemgalos žemes. Pergamentas (275 x 230 + 28 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4366.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4366)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4366

*********

    Perudža, 1228 m. Popiežius Grigalius IX paveda Sėlos vyskupui Lambertui su brolių norbertinų pagalba skelbti evangeliją Žiemgaloje. Pergamentas (260 x 220 + 34 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4368.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4368)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4368

*********

    Melfis, 1232 m. rugsėjis. Imperatorius Frydrichas II, atsižvelgdamas į Kalavijuočių ordino magistro Folkvino prašymą, suteikia imperatoriškąją globą ir apsaugą Kalavijuočių ordino nuosavybei bei naujakrikštams Livonijoje, Latgaloje, Ozilijoje, Kurše ir Žiemgaloje. 1283 m. liepos 31 d. Lealio vyskupo Hermano transumptas. Saugomas Vienos Vokiečių ordino centriniame archyve (Deutschordenszentralarchiv (DOZA)), Nr. 209.

Deutschordenszentralarchiv (DOZA) - Nr. 209

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Deutschordenszentralarchiv (DOZA), Nr. 209

*********

    Kvedlinburgas, 1233 m. balandis. Popiežiaus legato Livonijoje, Žiemgalos vyskupo Balduino indulgencija. Pergamentas saugomas Saksonijos-Anhalto žemės archyve (Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt), LASA, U 8, D Nr. 52.

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt (U 8, D Nr. 52)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, LASA, U 8, D Nr. 52

*********

    Ryga, 1237 m. spalis. Vilhelmas Modenietis, popiežiaus nuodemklausys ir Šventojo sosto legatas, nustato Rygos, Kuršo ir Žiemgalos vyskupysčių ribas, cituodamas 1236 m. gegužės 28 d. popiežiaus Grigaliaus IX bulę. Pergamentas (320 x 210 + 30 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 16 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (16 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 16 Perg.

*********

    Verona, 1245 m. birželis. Imperatoriaus Frydricho II privilegija Vokiečių ordino magistrui Henrikui Hohenlohei dėl užimsimų Kuršo, Lietuvos ir Žiemgalos žemių. 1388 m. liepos 3 d. Falkeno cistersų vienuolyno abato Alberto transumptas, ginantis Vokiečių ordino teises ir privilegijas Livonijoje. Saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 213 Perg., vol. III/2.

Fundacja XX. Czartoryskich (213 Perg., vol. III/2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 213 Perg., vol. III2

*********

    Kelnas, 1247 m. spalis. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija šv. Kuniberto bažnyčioje. Saugoma Vokietijos Kelno miesto istorijos archyve (Historisches Archiv der Stadt Köln), HUA, U 1/151.

Historisches Archiv der Stadt Köln (HUA, U 1/151)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Historisches Archiv der Stadt Köln, HUA, U 1151

*********

    Heinsbergas, 1247 m. lapkričio 30 d. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija Gailenkyrcheno bažnyčioje. Saugomas Šiaurės Reino-Vestfalijos krašto archyve (Landesarchiv NRW-Abteilung Rheinland), AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urk. 36.

LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urk. 36

[tekstas]                                                                             [vertimas]

LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urk. 36

*********

    Zofingenas, 1249 m. balandžio 11 d. Žiemgalos vyskupas Henrikas pašventina Zofingeno miesto Marijos Magdalietės bažnyčios altorius. Pergamentas saugomas Šveicarijos Argau kantono centriniame archyve (Staatsarchiv Aargau), StAAG U.40/0003.

Staatsarchiv Aargau (StAAG U.40/0003)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Staatsarchiv Aargau, StAAG U.400003

*********

    Liuksemburgas, 1249 m. spalio 10 d. Žiemgalos vyskupo Henriko indulgencija atgailaujančių seserų Marijos Magdalietės vienuolynui. Pergamentas (105 x 210 mm) saugomas Vokietijos Vormso miesto archyve (Stadtarchiv Worms), II - 014.

Stadtarchiv Worms (II - 014)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Stadtarchiv Worms, II - 014

*********

    Andernachas, 1249 m. ruduo. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija Andernacho ligoninei. Pergamentas saugomas Reino krašto-Pfalco centriniame Koblenco archyve (Landeshauptarchiv Koblenz), Best. 612-Archiv der Stadt Andernach/Urkunde 2.

Landeshauptarchiv Koblenz (Best. 612-Archiv der Stadt Andernach/Urkunde 2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 612-Archiv der Stadt AndernachUrkunde 2

*********

    Lijonas, 1251 m. kovo 3 d. Vyskupas Petras Albanietis, Vilhelmas Sabinietis ir kardinolas Jonas, atsižvelgiant į pagonių antpuolius, Žiemgalos vyskupystę, išskyrus Vokiečių ordino dalį, prijungia Rygos vyskupystei. Pergamentas (290 x 270 + 25 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4499.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4499)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4499

*********

    Ryga, 1251 m. Rygos vyskupas Mikalojus patvirtina teises Rygos Katedros bažnyčiai į pusę valdomų Žiemgalos žemių, popiežiaus paskirtų Rygos vyskupystei. Pergamentas (408 x 212 + 30 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 23 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (23 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich, 23 Perg.

*********

    Turaida, 1251 m. liepos 27 d. Rygos vyskupas Mikalojus perleidžia Rygos kapitulai archidiakono teises visoje Žiemgalos provincijoje. Pergamentas (290 x 146 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 22 Perg., vol. I/4

Fundacja XX. Czartoryskich (22 Perg., vol. I/4)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 22 Perg.

*********

    Lateranas, 1254 m. sausio 28 d. Popiežius Inocentas IV patvirtina Rygos kapitulai Rygos vyskupo Mikalojaus dovanotą ir Rygos arkivyskupui (Albertui) priklaususią dalį ŽiemgalojePergamentas (305 x 260 + 3 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4378.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4378)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4378

*********

    1254 m. balandžio mėn. Vakarų Žiemgalos žemių dalybų tarp Rygos arkivyskupo Alberto ir Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininko Eberhardo Zeino aktas (373 x 142 + 20 mm), saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 25 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (25 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich, 25 Perg.

*********

    1254 m. balandžio mėn. Upamalės dalybų tarp Rygos arkivyskupo Alberto  ir Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininko Eberhardo Zeino aktas. Saugomas Latvijos nacionaliniame archyve (Latvijas Valsts vēstures arhīvs), f. 5561, 2 apr., 3 lieta.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (p. 104, f. 5561, 2 apr., 3 lieta)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, f. 5561, 2 apr., 3 lieta

*********

    Liubekas, 1256 m. birželis. Albertas, Livonijos, Estijos, Prūsijos ir Rygos arkivyskupas bei popiežiaus legatas Livonijoje, Estijoje, Kurše, Semboje, Prūsijoje, Gotlando ir Riugeno salose, Holšteine bei Rusijoje, Prūsijos, Livonijos, Estijos, Žiemgalos, Kuršo prelatas bei dvasininkas, cituodamas popiežių Inocentą IV, nustato tiems kraštams griežtą reglamentą. A egzempliorius, saugomas Liubeko miesto archyve (Archiv der Hansestadt Lübeck), 7.1-3/19 Livonica und Estonica 8.

Archiv der Hansestadt Lübeck (7.1-3/19 Livonica und Estonica 8)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiv der Hansestadt Lübeck, 7.1-319 Livonica und Estonica 8

*********

    Ryga, 1256 m. Rygos arkivyskupo Alberto ir Rygos arkivyskupystės kapitulos sutartis su Vokiečių ordinu dėl Jersikos ir Sėlos žemių pasidalinimo bei kai kurių kitų žemių Livonijoje, Žiemgaloje, Kurše ir Latgaloje dalybų patikslinimo, A egzempliorius (470 x 190 + 18 mm), saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 33 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (33 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 33 Perg.

*********

    1260 m. sausio 13 d. Prepozitas Hermanas ir Rygos kapitula skiria Livonijos Vokiečių ordino magistrui ir ordino broliams žemę Žiemgaloje pilies statybai bei tikėjimo žodžio ginybai. Pergamentas (287 x 180 + 17 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4502.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4502)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4502

*********

    Ananis, 1260 m. sausio 25 d. Popiežius Aleksandras IV, su šventojo sosto priežiūra, suteikia nuosavybės ir valdymo teisę Vokiečių ordinui užimsimoms žemėms iš pagonių Prūsijoje, Livonijoje bei gretimų žemių. Pergamentas (367 x 275 + 38 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych)39 Perg., vol. II/2.

Fundacja XX. Czartoryskich (39 Perg., vol. II/2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 39 Perg., vol. II2

*********

    Ryga, 1263 m. Diunamundės (Daugavgryvos) abato Vilhelmo įsipareigojimas Rygos arkivyskupystės kapitulai ir miestiečiams neparduoti nuosavybės esančios vienuolyno valdose bei tarp Žiemgalių (Mūšos-Lielupės) ir Turaidos (Gaujos) upių. Rygos kapitulos viceprioro Konrado 1320 m. balandžio 30 d. transumptas, saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych)46 Perg., vol. I/9.

Fundacja XX. Czartoryskich (46 Perg., vol. I/9)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 46 Perg., vol. I9

*********

    1271 m. rugpjūčio 27 d. Livonijos krašto magistro Valterio ir Rygos arkivyskupo Alberto sutartis dėl naujos pilies pastatymo Tervetėje ar kitur, už kurią arkivyskupas ordinui perleis Silenės arba Žagarės pilį. Saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4504.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (nr 4504)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4504

*********

    1271 m. rugpjūčio 27 d. Livonijos krašto magistro Valterio ir Rygos arkivyskupo Alberto sutarties transumptas (240 x 75 mm), 1399 m. balandžio 18 d. Saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 8723.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 8723)

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 8723

*********

    1272 m. spalio 7 d. Žiemgalių Duobenės ir Sparnenės žemių dalybų tarp Rygos prepozito Jono bei Rygos katedros kapitulos ir Vokiečių ordino Livonijos krašto magistro Valterio, aktas (256 x 410 + 4 mm). Saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4505.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (nr 4505)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4505

*********

    Turaida, 1272 m. Rygos arkivyskupas Albertas, Livonijos , Estijos ir Prūsijos metropolitas perleidžia Rygos prepozitui Jonui ir kapitulai pusę savo teisių į dalį Žiemgalos žemės, vadinamą Upmale. Aktas (311 x 180 + 20 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 52 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (52 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 52 Perg.

*********

    1273 m. po spalio 7 d. Tryro arkivyskupas Heinrichas patvirtina šv. Gertrūdos koplyčios naudai ankstesnes arkivyskupų bei vyskupų indulgencijas, tarp kurių yra 1259 m. lapkričio 20 d. Žiemgalos vyskupo Arnoldo indulgencija. Saugoma Vokietijos Kelno miesto istorijos archyve (Historisches Archiv der Stadt Köln)Best. 3 (HUANA) 2/16.

Historisches Archiv der Stadt Köln (Best. 3 (HUANA) 2/16)

Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 3 (HUANA) 2/16

*********

    Vordinborgas, 1298 m. birželio 12 d. Danijos karalius Erikas VI Menvedas žada Rygos kapitulai pagalbą prieš Vokiečių ordiną ir gauna už tai Žiemgalos, Nalšios ir Jersikos žemes. Pergamentas (310 x 125 + 20 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych) Krokuvoje, 70 Perg., vol. I/14.

Fundacja XX. Czartoryskich (70 Perg., vol. I/14)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 70 Perg.

*********

    Žaganis, 1303 m. kovo 22 d. Žiemgalos vyskupo Hartungo palaiminimas Žaganio archangelo Mykolo ligoninės altoriuje Silezijoje. Pergamentas saugomas Vroclavo valstybiniame archyve (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)Rep. 116, nr 33 (34).

Archiwum Państwowe we Wrocławiu (Rep. 116, nr 33 (34))

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 116, nr 33 (34)

*********

    Avinjonas, 1310 m. birželio 19 d. Popiežius Klemensas V paveda Brėmeno arkivyskupui Jonui ir Ravenos magistrui Albertui Milaniečiui atlikti kanoninį tyrimą Vokiečių ordino padarytiems sunkiems nusikaltimams Livonijoje, tame tarpe Žiemgaloje bei Prūsijoje. Bulė (785 x 535 + 65 mm) saugoma Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich), 85 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (85 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Biblioteka Książąt Czartoryskich, 85 Perg.

*********

    Rėgensburgas, 1311 m. Žiemgalos vyskupo Hartungo indulgencija šv. Kotrynos ligoninei. Pergamentas saugomas Regensburgo šv. Kotrynos ligoninės archyve (Regensburg, Archiv des Katharinenspitals), SpAR Urk. 152.

Regensburg, Archiv des Katharinenspitals (SpAR Urk. 152)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Regensburg, Archiv des Katharinenspitals, SpAR Urk. 152

*********

Vilnius, 1323 m. sausio 25 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino kvietimas atvykti ir apsigyventi Lietuvoje viso pasaulio krikščionių pirkliams, ūkininkams, kariams, amatininkams ir dvasininkams. Pergamentas saugomas Latvijos nacionaliniame archyve (Latvijas valsts vēstures arhivs/LVVA) Rygoje (F. 673, apt. 4/K-18, Nr. 18).

Latvijas valsts vēstures arhivs/LVVA (F. 673, apt. 4/K-18, Nr. 18)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Gedimino 1323 m. sausio 25 d. laiškas. Lietuvos dailės muziejaus nuotr.

*********

    Avinjonas, 1355 m. rugpjūčio 3 d. Rygos vyskupo Mikalojaus 1252 m. rugpjūčio 31 d. rašto transumptas, kuriame Rygos arkivyskupas Bromholdas atnaujina Rygos kapitulai teisę į rinkliavą Putelenės žemėje, Upmalėje. Pergamentas (445 x 445 + 60 mm) saugomas Varšuvos Vyriausiajame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), nr 4585.

Archiwum Główne Akt Dawnych (nr 4585)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 4585

*********

    Neapolis, 1390 m. birželio 10 d. Popiežius Bonifacas IX atnaujina popiežiaus Aleksandro IV 1255 m. kovo 31 d. suteiktas bei popiežiaus Klemenso IV 1267 m. kovo 14 d. patvirtintas privilegijas Rygos arkivyskupystei, įskaitant teisę į arkivyskupo pilis, laukus, pievas, girias, miškus, žūklavimą, ganiavą, malūnus ir dešimtinės teisę Žiemgaloje bei Upmalėje. Pergamentas (483 x 352 + 40 mm) saugomas Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje (Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych), 223 Perg.

Fundacja XX. Czartoryskich (223 Perg.)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Fundacja XX. Czartoryskich, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 223 Perg.

FOLIANTAI

    Chronologiniu požiūriu, seniausias įvykis susijęs su Žiemgalos paminėjimu istoriniuose šaltiniuose žinomas iš XIII a. pabaigoje Rijos (Riudės) cistersų vienuolyne surašyto herojiško metraščio Annales Ryenses (Rydårbogen), kuriame rašoma, kad Lotoknuto (Knuto) valdymo laikotarpiu (912-923 m.), Danijos vikingai pajungę sau Prūsiją, Žiemgalą, karelų bei daugelį kitų žemių. Rankraštis saugomas Hamburge, valstybinėje ir universitetinėje bibliotekoje (Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek (SUB)), Cod. in scrin. 98b.

Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek (Cod. in scrin. 98b)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek (SUB), Cod. in scrin. 98b

*********

    Ingvaro tolimojo keliautojo saga (Yngvars saga víðförla), kaip manoma Odro Snorasono užrašyta dar XII a., fiksuoja XI a. (1035-1041 m.) žiemgalių atsisakymą mokėti duoklę karaliui Olafui. 1800 m. rankraštinis nuorašas Beiringo sagos (Bærings saga) kopijos sudėtyje (108r-108v), saugomas Islandijos nacionalinėje ir universiteto bibliotekoje (Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn) Reikjavike, Lbs 4816 4to.

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn (Lbs 4816 4to)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Reikjavike, Lbs 4816 4to

*********

    Anksčiausiųjų Kijevo Rusios metraščų rinkinio - Būtųjų laikų pasakojimas (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) 1377 m. kopija, dar vadinama Laurentijaus metraščiu. Saugoma Rusijos nacionalinėje bibliotekoje (Российская национальная библиотека) Sankt Peterburge. Įvado antrajame puslapyje (л. 2) rašoma, kad rusų kaimynystėje sėdi kitos tautos - meria, muroma, vesia, mordva, užvoloko čiudė, permė, pečera, jamia, ugra, lietuva, žiemgala, kurša, latgala, lyviai.

Российская национальная библиотека (шифр: F.п.IV.2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Российская национальная библиотека (шифр F.п.IV.2)

*********

    Būtųjų laikų pasakojimas (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) 1377 m. kopija, dar vadinama Laurentijaus metraščiu. Saugoma Rusijos nacionalinėje bibliotekoje (Российская национальная библиотека) Sankt Peterburge. Puslapyje (л. 4 об.) rašoma, kad sava kalba kalbančios kitos tautos - čiudė, meria, vesia, muroma, čeremisai, mordva, permė, pečera, jamia, lietuva, žiemgala, kurša, noroma (?), lyviai, moka rusams duoklę.

Российская национальная библиотека (шифр: F.п.IV.2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Российская национальная библиотека (шифр F.п.IV.2)

*********

    Būtųjų laikų pasakojimas (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) 1377 m. kopija, dar vadinama Laurentijaus metraščiu. Saugoma Rusijos nacionalinėje bibliotekoje (Российская национальная библиотека) Sankt Peterburge. Puslapis (л. 95), kuriame minimas 1106 m. nesėkmingas Polocko kunigaikščių Vseslavičių (Vseslavo Briačislavičiaus sūnų) žygis į Žiemgalą.

Российская национальная библиотека (шифр: F.п.IV.2)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Российская национальная библиотека (шифр F.п.IV.2)

*********

    To paties seniausiųjų Kijevo Rusios metraščų rinkinio - Būtųjų laikų pasakojimo (ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ) pagrindu parašyto veikalo, kaip manoma, XV a. daryta rankraščio kopija Radvilų kronika (Радзивилловская летопись), kurioje tekstus lydi virš 600 spalvotų miniatiūrų. Vienoje iš jų iliustruojamas atkartojamas įrašas apie 1106 m. nesėkmingą Polocko kunigaikščių Vseslavičių žygį į Žiemgalą. Saugoma Rusijos mokslo akademijos bibliotekoje (Библиотека Российской академии наук).

Библиотека Российской академии наук

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Радзивилловская летопись

*********

    Vokiečių kilmės kronikininko Henriko Latvio, tarnavusio Rygos vyskupui, Senosios Livonijos kronikos (Chronicon Livonicum vetus), pagrįstos trijų pirmųjų vyskupų darbais ir apimančios laikotarpį nuo pirmojo Livonijos vyskupo atsikėlimo iki visų estų užkariavimo, 1301-1310 m. nuorašas (215 x 155 mm), saugomas Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje (Biblioteka Narodowa)Rps BOZ 25.

Biblioteka Narodowa (Rps BOZ 25)

Henricus de Lettis (ca 1187-ca 1259) Chronicon Livoniae, liber I–XXIII, 8

*********

    1231 m. datuojamas Danijos karūnai priklaususių žemių kadastras Liber Census Daniæ, skirtas karališkajai Voldemaro II Nugalėtojo kanceliarijai, kuriame taip pat įvardijamos žemės abipus Nemuno. Saugomas Danijos nacionaliniame archyve (Rigsarkivet) Kopenhagoje, C 8 Kong Valdemars Jordebog.

Rigsarkivet (C 8 Kong Valdemars Jordebog)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Rigsarkivet, C 8 Kong Valdemars Jordebog

*********

    Apie 1240 m. pranciškonas Baltramiejus Anglas (Bartholomaeus Anglicus) savo viduramžių enciklopedijoje - Apie daiktų savybes, XV skyriuje Apie provincijas, rašo, kad Žiemgala yra nedidelė provincija, įsikūrusi už Baltijos jūros, netoli Ozilijos ir Livonijos, žemutinėje Mezijoje.

Houghton Library, Harvard University (MS Lat 216)

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt

Biblioteka Prowincjalna Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie (Inc.61.III)

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Houghton Library, Harvard University, MS Lat 216

*********

    XIII a. paskutiniajame dešimtmetyje nežinomo autoriaus senąja vokiečių kalba eilėmis parašytos kronikos, apytiksliai apimančios 1143-1290 m. laikotarpį, XIV a. Rygos nuorašo ir XV a. Heidelbergo nuorašo pagrindu sudarytos, vėliau pavadintos ir mums žinomos kaip Eiliuotoji Livonijos kronika (Livländische Reimchronik). Saugoma Vokietijos Heidelbergo universiteto bibliotekoje (Universitätsbibliothek Heidelberg), Cod. Pal. germ. 367.

Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 367)

Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 367)

*********

    Apie 1582 m. parašytas vokiečių ordinui Livonijoje tarnavusio Johano Renerio Livonijos kronikų (Liflendischer Historien negen Boker) rankraštis, kuriame autorius itin plačiai atpasakojo dvi viduramžių eiliuotąsias Livonijos kronikas – Eiliuotąją Livonijos kroniką ir Bartolomėjaus Hionekės Naujesniąją eiliuotąją Livonijos kroniką (aprašančią 1315–1348 m. įvykius). Rankraštis saugomas Bremeno valstybinėje ir universiteto bibliotekoje (Staats- und Universitätsbibliothek Bremen), msa 0171.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (msa 0171)

Liflendischer Historien negen Boker

*********

    XIII-XIV a. pradžios Diunamundės (Daugavgryvos) įtvirtinto vienuolyno kronika Annales Dunamundenses, fiksuojanti kuršių ir žiemgalių siautėjimą šiame vienuolyne 1228 m. bei 1287 m. Livonijos magistro Vilekino ir daugybės brolių žūtį mūšyje su žiemgaliais. Saugoma Talino miesto archyve (Tallinna Linnaarhiiv), f. 230, n, s. Cm 8.

Tallinna Linnaarhiiv (f. 230, n. 1, s. Cm 8)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Tallinna Linnaarhiiv (f. 230, n. 1, s. Cm 8)

*********

    Sunkiai įskaitomas XIV a. pradžia datuojamo islandų autoriaus Haukuro Erlendsono sagų rinkinio Haukuro knygos (Hauksbók) pirmasis puslapis (1r), kur geografiniame aprašyme minima žiemgalių didžioji upė (Mūša-Lielupė) Seimgol. Saugoma Danijoje, Kopenhagos universitete (Københavns Universitet), AM 544 4to.

Københavns Universitet (AM 544 4to)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

Hauksbók

*********

    XV a. antroje pusėje Jono Dlugošo kronikoje (Ioannis Dlugossi, Annales Poloniae ad annum 1406. Autographum) pažodžiui perrašytas popiežiaus Klemenso V 1310 m. birželio 19 d. bulės tekstas Brėmeno arkivyskupui ir Ravenos kanauninkui Albertui iš Milano, dėl rygiečių kaltinimų Vokiečių ordinui.

Fundacja XX. Czartoryskich (1306 IV Rkps)

Ioannis Dlugossi, Annales Poloniae ad annum 1406. Autographum

*********

    Vokiečių ordino didžiųjų magistrų kapeliono Mikalojaus iš Jeriošino į viduramžių vokiečių k. išverstas Petro Dusburgiečio veikalas - Prūsijos žemės kronika (Chronicon terrae Prussiae). 25910-25953 eilutėse aprašomas Vokiečių ordino žygis į Žiemgalių lauką prie Paštuvos pilies. XIV a. antros pusės nuorašas, saugomas Torunės universitetinėje bibliotekoje (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Rps 54/III.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu (Rps 54/III)

[tekstas]                                                                             [vertimas]

žygis į Žiemgalių lauką (Žemygalą) prie Paštuvos

KARTOGRAFIJA

    1234 m. Gervaso Ebstorfo pasaulio žemėlapio (Ebstorf MappamundiXIX a. reprodukcija (3580 × 3560 mm).

Ebstorf Mappamundi

1234 m. Ebstorfo pasaulio žemėlapio XIX a. reprodukcija

*********

    Antverpenas, 1575 m. Jono Portantijaus sudarytas Livonijos žemėlapis (22 x 25 cm) Naujas Livonijos aprašymas (Livoniae nova descriptio). Saugomas Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje (Biblioteka Narodowa), ZZK 47 216 A.

Biblioteka Narodowa (ZZK 47 216 A)

Biblioteka Narodowa (ZZK 47 216 A)

*********

    Apie 1582 m. Johano Renerio kartografija "Livonijos kronikose" (Liflendischer Historien negen Boker). Rankraštis saugomas Bremeno valstybinėje ir universiteto bibliotekoje (Staats- und Universitätsbibliothek Bremen), msa 0171.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (msa 0171)

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, msa 0171

*********

    Amsterdamas, 1609 m. Gerardo Merkatoriaus Livonijos žemėlapis (18 x 24 cm) Atlas Minor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus. Varšuvos nacionalinės bibliotekos kopija (Biblioteka Narodowa), ZZK 0.482.

Biblioteka Narodowa (ZZK 0.482)

Atlas Minor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus

*********

    Amsterdamas, 1613 m. Gerardo Merkatoriaus Livonijos žemėlapis (46,5 x 57,5 cm). Saugomas Varšuvos nacionalinės bibliotekoje (Biblioteka Narodowa), ZZK 9 370.

Biblioteka Narodowa (ZZK 9 370)

Gerardo Merkatoriaus Livonijos žemėlapis

*********

    Amsterdamas, 1613-1647 m. Kartografo Viljamo Jansono Blau sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis Magni dvcatvs Lithvaniae, caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio : illss.mi ac excellss.mi pri[n]cipis et d[omi]ni D. Nicolai Christophori Radziwil ... opera et cura in lucem edita (73 x 71 cm). Saugomas Berno universitetinėje bibliotekoje (Universitätsbibliothek Bern).

Universitätsbibliothek Bern

Magni dvcatvs Lithvaniae, caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio  illss.mi ac excellss.mi pri[n]cipis et d[omi]ni D. Nicolai Christophori Radziwil ... opera et cura in lucem edita

*********

    Amsterdamas, 1636 m. Henriko Hondijaus žemėlapis Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum illi adiacentium exacta descrip. Illssmi. ac Excellmi. Principis ac Dnni. D. Nicolai Christophori Radziwil D. G. Olycae ac in Nieswies Ducis S. Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mir comitis, et S. Sepulchri Hirosolimitani Militis etc. opera et cura in lucem edita / Sumptibus Henrici Hondy (47,2 x 57,2 cm). Saugomas nacionalinės Izraelio bibliotekos kolekcijoje (The National Library of Israel), Ru 43.

The National Library of Israel (Ru 43)

Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum illi adiacentium exacta descrip. Illssmi. ac Excellmi. Principis ac Dnni. D. Nicolai Christophori Radziwil D. G. Olycae ac in Nieswies Ducis S. Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mir comitis, et S. Sepulchri Hirosolimitani Militis etc. opera et cura in lucem edita  Sumptibus Henrici Hondy

*********

    Amsterdamas, 1662 m. Johano Blau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis (52 x 44,5 cm) Magni Ducatus Lithuaniae et Regionum Adiacentium exacta Descriptio . . . D.Nicolai Christopheri Radziwil. Parduodamas Barry Lawrence Ruderman Antique Maps žemėlapių bei atlasų antikvariate, Stock# 64826.

Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. (Stock# 64826)

Magni Ducatus Lithuaniae et Regionum Adiacentium exacta Descriptio . . . D.Nicolai Christopheri Radziwi
Vilko dantys